Kluczowe zagadnienia europejskiej gospodarki pasiecznej

Pszczoły

W dniach od 17 do 19 listopada w Ośrodku Wypoczynkowym „Sportowa Osada” w Strumianach koło Burzenina odbędzie się II Łódzka Międzynarodowa Konferencja Pszczelarska pt. “Kluczowe zagadnienia europejskiej gospodarki pasiecznej”.

Jest ona kolejnym z zaplanowanych na coroczne cyklicznych spotkań pszczelarzy z wysokiej klasy specjalistami polskimi i zagranicznymi, którzy prowadzić będą wykłady na temat najistotniejszych kwestii dla każdego pszczelarza, chcącego prowadzić nowoczesną pasiekę na wysokim poziomie.

Jak zapowiadają organizatorzy – Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Łodzi   tematyka tegorocznej konferencji posłuży zapoznaniu pszczelarzy z europejskimi trendami dotyczącymi pracy w pasiece, walki z chorobami nękającymi pszczoły, hodowli matek pszczelich oraz jakości pożytków pszczelich i bazy pokarmowej pszczół.

Program konferencji:

17.11.2017 (piątek)

 • 9:00 – 10:00 Inauguracja II ŁMKP
 • 10:00 – 11:30 dr hab. Małgorza Bieńkowska, prof. nadzw. IO Zakład Pszczelnictwa w Puławach – Czy możliwa jest hodowla pszczoły odpornej na Varroa destructor?
 • 11:30 – 12:00 przerwa kawowa
 • 12:00 – 14:00 Marcin Raczyński – VET-ANIMAL – Nowe leki do zwalczania warrozy w Polsce
 • 14:00 – 15:00 Obiad
 • 15:00 – 16:30 dr Milena Bajda UP w Lublinie – Odporność matek pszczelich w warunkach naturalnych i sztucznych
 • 16:30 – 18:00 dr Aneta Ptaszyńska UMCS Lublin – Nosemoza jako jeden z czynników depopulacji rodzin pszczelich
 • 18:00 – 18:30 przerwa kawowa
 • 18:30 – 20:00 mgr Aleksandra Łoś UP w Lublinie – Wpływ zakwaszenia syropu cukrowego na pszczołę miodną.
 • 20:00 – 21:00 Kolacja

18.11.2016 (sobota)

 • 08:00 – 9:00 Śniadanie
 • 09:00 – 10:00 dr hab. Zbigniew Kołtowski, prof. nadzw. IO Zakład Pszczelnictwa w Puławach – Pożytki pszczele – istota dochodowego pszczelarstwa
 • 10:00 – 11:00 dr hab. Zbigniew Kołtowski, prof. nadzw. IO Zakład Pszczelnictwa w Puławach
 • Wykorzystanie zasobów genowych zgromadzonych w kolekcji roślin miododajnych do poprawy bazy pokarmowej pszczół.
 • 11:00 – 11:30 przerwa kawowa
 • 11:30 – 13:00 dr hab. Aneta Strachecka UP w Lublinie – Odporność pszczół w dobie XXI wieku
 • 13:00 – 14:30 dr Michael Rubinigg, Biene Osterreich – Wychów matek pszczelich w Austrii
 • 14:30 – 15:30 Obiad
 • 15:30 – 17:00 dr hab. Aneta Strachecka UP w Lublinie – Ciało tłuszczowe jako centrum metaboliczne pszczół
 • 17:00 – 19:00 inż. Cestmir GazdaRacjonalna gospodarka pasieczna – oparta o obserwację nawyków pszczół cz. 1
 • 19:00 – 19:30 – przerwa kawowa
 • 19:30 – 20:30 inż. Cestmir Gazda Racjonalna – Gospodarka pasieczna – oparta o obserwację nawyków pszczół cz. 2. Dofinansowanie sektora pszczelarskiego w Republice Czeskiej
 • 20:30 – Kolacja

19.11.2016 (niedziela)

 • 9:00 – 12:00 dr hab. Tatiana Čermáková, Słowacja – Zmiany klimatyczne, a produkty pszczele (wpływ zmian klimatycznych na produkcję i jakość produktów pszczelich)
 • 12:00 – 12:30 przerwa kawowa
 • 12:30 – 13:30 Prof. dr hab. Ivanka Zelazkova (Uniwerstet Trakijski w Starej Zagorze) – Osobliwość karmienia rodzin pszczelich
 • 13:30 – 14:30 Prof. dr hab. Ivanka Zelazkova (Uniwerstet Trakijski w Starej Zagorze) – Drogi zanieczyszczenia rodzin pszczelich oraz produktów pszczelich
 • 14:30 – 15:00 Zakończenie konferencji.
 • 15:00 – 16:00 – Obiad

Źródło: WZP

Opracował: Samuel Skrzysz