Kłopoty duńskich rolników

Liczba duńskich rolników, którzy nie są w stanie spłacić rat zaciągniętych kredytów jest w bieżącym roku najwyższa od końca lat dziewięćdziesiątych. W czerwcu swoich długów nie mogło spłacić 4,5% rolników.

Wśród hodowców trzody chlewnej było to 5%, bydła mlecznego – 4,5%, a wśród rolników czerpiących część dochodów spoza rolnictwa – 3,5%. Liczba rolników zalegających ze spłatą wzrosła o 15-20%. W bieżącym roku ogółem wielkość długów rolników podwoiła się, a dochody spadły o połowę. Sytuacja w chowie świń poprawiła się nieco w drugim kwartale bieżącego roku z powodu wzrostu cen wieprzowiny, natomiast w chowie bydła mlecznego nie widać oznak poprawy.