Klęska suszy w Łódzkiem

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego apeluje do wojewody łódzkiego o ogłoszenie klęski suszy w województwie łódzkim. IRWŁ zwróciła się również do wojewody o zabezpieczenie środków finansowych na działania pomocowe dla producentów rolnych, które pozwolą zrekompensować duże straty spowodowane klęską suszy.

– Do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zgłaszają się rolnicy, którzy informują, że od pierwszych dni kwietnia nie odnotowano stałych opadów deszczu. Pomimo iż gleba posiadała znaczne zasoby wody po zimie, na skutek wysokich temperatur panujących w kwietniu i w maju dochodzących do 30 stopni Celsjusza w cieniu, zasoby wilgoci zostały szybko wyczerpane. Burze przechodzące lokalnie nie są w stanie pokryć roślinom zapotrzebowania na wodę. Lustracja pól daje podstawę do stwierdzenia o wystąpieniu stanu suszy, co również potwierdza Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, wydając  komunikat o wystąpieniu w trzecim okresie raportowania tj. od 11 kwietnia do 10 czerwca 2018r. suszy rolniczej na obszarze Polski – mówi Andrzej Tomala, wiceprezes IRWŁ.

Susza w uprawach zbóż jarych zgodnie z raportem IUNiG PIB w województwie łódzkim występuje na terenie wszystkich gmin województwa łódzkiego natomiast w uprawach zbóż ozimych występuje w 174 gminach na 177 gmin ogółem, a w uprawach krzewów owocowych w 162 gminach, w uprawie truskawek w 151 gminach.

Źródło: IRWŁ