Klatki na złom

Polscy producenci jaj spożywczych znakomicie sobie zdają sprawę z bezpośredniego związku między stanem zdrowotnym kurek i kur, asystemem ich chowu, zapewniającym maksymalny komfort warunków utrzymania. Niemniej jednak wymuszona Dyrektywą 1999/74/WE całkowita wymiana konwencjonalnych klatek na wzbogacone, postawi wielu z nich w złej, a nawet beznadziejnej sytuacji finansowej.

Będą bowiem musieli przed spłaceniem kredytów bankowych zaciągniętych na początku lat 90., złomować klatki, których okres dekapitalizacji kończy się dopiero w latach 2016-2018. Nic więc dziwnego, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi na prośbę krajowych producentów jaj, utrzymujących kury wchowie klatkowym (a jest ich >90%) zwrócił się do Rady UE d/s Rolnictwa i Rybołówstwa wBrukseli, o moratorium dla Polski wdrożenia tej Dyrektywy po 2016 roku uznając, że złomowanie niezamortyzowanych klatek to marnotrawstwo środków, materiałów i energii.