Kilka poprawek do nowelizacji ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt

Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 17 listopada  przyjęła z kilkoma poprawkami legislacyjnymi i doprecyzowującymi ustawę o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. Ma ona zastąpić obecnie obowiązującą ustawę z 29 czerwca 2007 r.

Ustawa w sposób kompleksowy reguluje sprawy z zakresu hodowli oraz zachowania zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich, oceny ich wartości użytkowej i genetycznej, prowadzenia ksiąg i rejestrów hodowlanych, a także nadzoru nad hodowlą i rozrodem tych zwierząt.

– Nowa ustawa dostosowuje prawo polskie w zakresie hodowli zwierząt gospodarskich do prawodawstwa unijnego, a mianowicie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 8 czerwca 2016 r. w sprawie zootechnicznych i genealogicznych warunków dotyczących hodowli zwierząt hodowlanych czystorasowych i mieszańców świni, handlu nimi i wprowadzania ich na terytorium Unii oraz handlu ich materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu i jego wprowadzania na terytorium Unii. Rozporządzenie to jest stosowane od 1 listopada 2018 r. i spowodowało uchylenie większości dotychczas obowiązujących przepisów unijnych z zakresu zootechniki w ustawie z 29 czerwca 2007 r. Przyjęcie nowej ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich pozwoli na pełne i prawidłowe wykonanie rozporządzenia, a także zapewni ciągłość prowadzenia hodowli zwierząt gospodarskich – ciągłość prowadzenia ksiąg hodowlanych i rejestrów oraz oceny wartości użytkowej i genetycznej zwierząt – informuje Senacka Komisja Rolnictwa.

Do zwierząt gospodarskich, o których mowa w przepisach unijnych, tj. do bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych, ustawa dodaje inne zwierzęta gospodarskie, których hodowla też będzie regulowana: jeleniowate, drób, zwierzęta futerkowe, alpaki, jedwabniki morwowe i pszczoły miodne. Jednostką sprawującą kontrolę urzędową w zakresie ustawowym będzie Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności