Kierownictwo resortu w nowym składzie

Wczoraj, w godzinach popołudniowych minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki wręczył akt powołania na stanowisko podsekretarza stanu Marianowi Zalewskiemu (patrz zdjęcie). Tym sposobem kierownictwo resortu ma już całekim nowy skład. Jeszcze przed końcem ubiegłego roku, odwołano ostatnich wiceministrów z poprzedniego rządu – J. K. Ardanowskiego i M. Chrapka z (obaj z PiS).

Marian Zalewski jest magistrem prawa oraz doktorem nauk humanistycznych. Ma 49 lat. Jest żonaty i ma dwoje dzieci. W ministerstwie będzie nadzorował Departament Hodowli i Ochrony Roślin, Departament Prawno-Legislacyjny, Biuro Prasowe, a także Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Centralny Ośrodek Badania Roślin Uprawnych oraz Krajową Stację Chemiczno-Rolniczą.

Nominacja Zalewskiego, to ostatni puzel w PSLowskiej układance. Po wejściu do rządu i koalicji z PO, wiadome było, że dla Ludowców, najważniejszy będzie resort rolnictwa. Zmiany w składzie kierownictwa tego resortu, były kwestią czasu. Po koleji odchodzili poszczególni wiceministrowie. Ostatnimi odwołanymi byli Marek Chrapek i Jan Krzysztof Ardanowski – członkowie PiS. Ten ostatni uchodził za jednego z najbardziej kompetentnych ludzi w resorcie. Zanim został powołany na podsekretarza stanu, pełnił funkcję prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Dziś, w skład kierownictwa ministerstwa rolnictwa, oprócz ministra Marka Sawickiego, wchodzą: Kazimierz Plocke, Andrzej Dycha, Marian Zalewski i Artur Ławniczak. Tylko A. Dycha – najmłodszy z wiceministrów w resorcie, ma 29 lat – jest bezpartyjny. Pozostali to członkowie PSL.

Warto podkreślić, że nowi członkowie kierownictwa resortu, posiadają wykształcenie wyższe. Aż trzech z nich, tj. M. Sawicki, K. Plockie i M. Zalewski posiadają tytuł doktora. Pozostali to magistrowie. Większość kończyła kierunki typowo rolnicze.

MS
Wrp.pl
foto: ministerstwo rolnictwa

N