Kiedy zacząć przechowanie ziemniaków?

Na podstawie wieloletnich analiz przebiegu temperatury atmosferycznej (20 lat) od września do kwietnia opracowano optymalne terminy (uwzględniające wszystkie okresy przechowywania – osuszanie, dojrzewanie, schładzanie, długotrwałe przechowywanie, przygotowanie do zbytu), w których ziemniaki powinny być dostarczane do przechowalni po zbiorze oraz terminy zakończenia przechowywania.

Optymalny termin rozpoczęcia sezonu przechowalniczego ziemniaków przeznaczonych na przetwórstwo (8oC) w różnych rejonach kraju rozciąga się od 16 do 30 września. Ziemniaki przeznaczone na przetwórstwo mogą być przechowywane zależnie od rejonu kraju do 10-15 maja. Zapewnienie odpowiednich warunków termicznych do przechowywania ziemniaków przeznaczonych do przetwórstwa w okresie od 10 maja do 15 czerwca może być osiągnięte przez zastosowanie w przechowalni urządzeń chłodniczych.
Rozpoczęcie sezonu przechowalniczego ziemniaków jadalnych (5oC) w różnych rejonach kraju powinno nastąpić od 16 września do 5 października. Na zachodzie kraju optymalny termin rozpoczęcia przechowywania jest w dniach 1-5 października, a na wschodzie i południowym wschodzie 16-20 września. Na zasadniczej powierzchni kraju (80%) optymalny termin rozpoczęcia przechowywania ziemniaków jadalnych zawiera się w przedziale 21-30 września. Zakończenie dobrych warunków do przechowywania ziemniaków jadalnych wypada w terminie 6-20 kwietnia. W okresie od połowy kwietnia do końca czerwca w celu utrzymania wymaganej temperatury powinny być zastosowane urządzenia chłodnicze.
Optymalny termin rozpoczęcia przechowywania sadzeniaków (3oC) w zasadniczej części kraju (77% powierzchni) powinien być w dniach od 21 do 30 września, a w rejonach zachodniej Polski w dniach 1-5 października. Optymalne terminy zakończenia sezonu przechowalniczego sadzeniaków w rejonie południowo zachodnim to 20-31 marzec, a w rejonie północno wschodnim to 11-15 kwiecień. W pozostałej części kraju (77% powierzchni) optymalny termin występuje w pierwszej dekadzie kwietnia. Ponieważ przygotowanie sadzeniaków wymaga przynajmniej pobudzenia bulw do kiełkowania i powinno to trwać 2-3 tygodnie, więc termin, w którym można utrzymać wymaganą temperaturę w przechowalni w zasadzie pokrywa się z potrzebami wynikającymi z terminami sadzenia ziemniaków przypadających w Polsce przez cały kwiecień.
Dr hab. Zbigniew Czerko
IHAR Radzików, O/Jadwisin
Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa Ziemniaka