KE chce od Polski zwrotu 13 mln euro wydanych na WPR

Komisja Europejska chce, by Polska zwróciła ponad 13 mln euro wydane na realizację Wspólnej Polityki Rolnej. To kara za braki w systemie sankcji i niezdefiniowanie zasad dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności – poinformowało biuro prasowe KE.

Komisja Europejska, w ramach tzw. procedury rozliczenia rachunków, wystąpiła do państw członkowskich o zwrot nienależnie wypłaconych kwot z funduszy unijnej polityki rolnej, opiewających na łączną kwotę 436 mln euro. Ponieważ część tych kwot odzyskano już od państw członkowskich, efekt finansowy wyniesie niecałe 426 mln euro. Pieniądze te wrócą do budżetu UE z powodu nieprzestrzegania przepisów UE lub zastosowania nieodpowiednich procedur kontroli w zakresie wydatków na rolnictwo.

Państwa członkowskie są odpowiedzialne za wypłacanie kwot pomocy i kontrolę wydatków w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR), natomiast Komisja ma obowiązek czuwać nad prawidłowym wykorzystaniem środków przez państwa członkowskie. Aby uwzględnić związaną z kryzysem presję finansową odczuwaną przez niektóre państwa członkowskie, Komisja przyjęła rozporządzenie, które umożliwia państwom członkowskim objętym pomocą finansową opóźnienie zwrotu nienależnie przyznanych środków o okres nie dłuższy niż 18 miesięcy i pod pewnymi warunkami. Jest to dodatkowa możliwość, obok istniejących opcji wnioskowania o rozłożenie zwrotu na określoną liczbę lat. Pierwszym państwem członkowskim, które wystąpiło o stosowanie tego rozwiązania, była Grecja.
Główne korekty finansowe
Na podstawie ostatniej decyzji odzyskane zostaną środki finansowe od następujących państw członkowskich: Danii, Estonii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Wielkiej Brytanii i Włoch. Najistotniejsze korekty indywidualne dotyczą:
– kwoty 131,3 mln euro, którą obciążona została Hiszpania za sadzenie winorośli bez prawa do (ponownego) sadzenia;
– kwoty 98,9 mln euro, którą obciążone zostały Włochy za sadzenie winorośli bez prawa do (ponownego) sadzenia;
– kwoty 71,5 mln euro, którą obciążona została Grecja za niedociągnięcia w kontrolach suszonych winogron;
– kwoty 62,9 mln euro, którą obciążona została Francja za nieprawidłowości kontroli dopłat do bydła;
– kwoty 21,3 mln euro, którą obciążona została Grecja za sadzenie winorośli bez prawa do (ponownego) sadzenia;
– kwoty 13,3 mln euro (efekt finansowy: 13,1 mln euro), którą obciążona została Polska za braki w systemie sankcji i niezdefiniowanie zasad dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności;
– kwoty 11,6 mln euro, którą obciążona została Grecja ze względu na brak systemów kontroli produkcji i przechowywania cukru.
Państwa członkowskie odpowiadają za zarządzanie większością płatności w ramach wspólnej polityki rolnej, przy czym dokonują ich głównie za pośrednictwem swoich agencji płatniczych. Agencje te mają również obowiązek przeprowadzania kontroli, takich jak na przykład weryfikacja wniosków rolników o przyznanie płatności bezpośrednich. Komisja przeprowadza ponad 100 audytów rocznie, sprawdzając, czy państwa członkowskie odpowiednio prowadzą kontrole i usuwają nieprawidłowości. Jednocześnie Komisja może wystąpić o zwrot zaległych płatności, jeśli audyt wykaże, że działania państwa członkowskiego nie gwarantują należytego wydatkowania unijnych środków.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności