KE: Budżet na WPR w 2011 roku

Według propozycji projektu budżetu, wysuniętych przez Komisję Europejską, wydatki na WPR w 2011 roku pozostaną w dużej mierze na niezmienionym poziomie w stosunku do roku bieżącego. Komisarz ds. budżetu Janusz Lewandowski przekazał dziennikarzom propozycje unijnego budżetu na 2011 r., opiewającego w sumie na około 142 mld euro nowych zobowiązań (i 130 mld euro przeznaczone na płatności, które mają być wdrożone w ciągu roku).

Z tej kwoty około 59,5 mld euro zapisane jest na Linię budżetową 2, obejmującą WPR oraz
niewielkie sumy płatności na rzecz środowiska i rybołówstwa. Łącznie zawiera się w tym około 43,7 mld euro z tytułu dopłat bezpośrednich i interwencji rynkowej oraz 14,4 mld euro na rozwój obszarów wiejskich.

Łączne kwoty przeznaczone na płatności bezpośrednie i rozwój obszarów wiejskich są w zasadzie niezmienione w stosunku do zobowiązań na 2010 r., okrojono natomiast plany przyszłorocznej interwencji rynkowej.

Wydatki na sektor mleczarski na 2010 rok opiewają na ponad 600 mln euro, ale za rok planuje się przeznaczyć na tę branżę dużo skromniejsze środki – 100 mln euro, co ma pomóc obniżyć zakładany koszt wsparcia rynkowego.
Margines finansowy w ramach Linii budżetowej 2 ma zostać przywrócony do poziomu 850 mln euro, po tym jak poczynione pod koniec okresu budżetowego poprawki podniosły planowane wydatki na WPR w roku 2010 w okolice limitów prawnych dla tego instrumentu.
Jeśli proponowane kwoty zostaną zatwierdzone przez Radę i Parlament Europejski, wydatki w ramach Linii 2 będą nadal stanowiły 42% całego budżetu Wspólnoty – co oznacza dokładnie ten sam udział, co w 2010 r. (z wyłączeniem kwot dodanych na późnym etapie do Linii budżetowej 2 poprzez Plan Naprawy Gospodarczej).
Lewandowski powiedział dziennikarzom, że dodatkowe środki finansowe na programy
środowiskowe LIFE w 2011 roku zrównoważą oszczędności na interwencję rynkową w ramach WPR i sprawią, że wydatki budżetu w ramach Linii 2 pozostaną neutralne pod względem wysokości.
Komisarz przyznał jednak, że budżet na I Filar WPR będzie musiał wzrosnąć w 2012 r., w miarę dalszego stopniowego dochodzenia do pełnych płatności bezpośrednich w Dwunastce nowych państw członkowskich.

Źródło: www.fapa.org.pl