KE: 500 mln euro dla Polski na rozwój regionów

Komisja Europejska zatwierdziła środki pomocowe dla Polski w kwocie ok. 500 mln euro z przeznaczeniem na rewitalizację słabiej rozwiniętych gospodarczo regionów w latach 2007-2013, podała Komisja Europejska. Neelie Kroes, komisarz ds. konkurencji, stwierdziła, że polski program przyczyni się do poprawy warunków życia w słabiej rozwiniętych regionach. Wywrze to pozytywny wpływ na integrację tych regionów i doprowadzi do zwiększenia spójności gospodarczej i społecznej bez nadmiernego zakłócania konkurencji”.”

Plan zgłoszony przez władze polskie przewiduje dotacje bezpośrednie na wspieranie działalności w zakresie budownictwa mieszkaniowego i promowanie instytucji kulturalnych w celu poprawy sytuacji gospodarczo-społecznej w biedniejszych obszarach. Oczekuje się, że zwłaszcza pomoc na modernizację budownictwa wielorodzinnego, a także środki na kulturę i dziedzictwo kulturowe stworzą korzystniejsze warunki dla inwestorów prywatnych. Celem tych środków jest zmniejszenie nierówności doświadczanych przez te regiony poprzez wspieranie modernizacji budownictwa mieszkaniowego oraz promowanie dziedzictwa narodowego i instytucji kulturalnych w ramach programów rozwoju. Komisja uznała, że planowane środki nie zmienią warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem, a wpływ na wymianę handlową między państwami członkowskimi będzie miał ograniczony charakter.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności