Każda maszyna rolnicza może być ubezpieczona

Duże gabaryty maszyn rolniczych oraz intensywna eksploatacja sprzyjają wypadkom podczas prac polowych czy poruszania się po drogach.

Skutecznym zabezpieczeniem przed takimi sytuacjami może być ubezpieczenie. Szybka likwidacja szkody daje szansę uratowania sezonu zbiorów, gdyż wypłacone odszkodowanie zapewnia finanse na naprawę lub zakup nowego sprzętu. Taką możliwość daje Concordia Ubezpieczenia w ramach polisy Agro Ekspert. To elastyczny pakiet ubezpieczeń, skierowany do posiadaczy lub użytkowników maszyn rolniczych. W jego skład wchodzą ubezpieczenia: maszyn rolniczych tzw. Agro Casco, NNW kierowcy i pasażerów pojazdów rolniczych, OC posiadaczy pojazdów mechanicznych(obowiązkowe), OC z tytułu wykonywania usług międzysąsiedzkich, a także ubezpieczenie ochrony prawnej (OP).

Praktycznie każda maszyna rolnicza może być ubezpieczona. Oferta jest dostosowana do wymagań zarówno tych, którzy poszukują ubezpieczeń podstawowych, jak i chcących być pod pełną ochroną.

Dlatego też stworzyliśmy cztery warianty ubezpieczeń: Basic, Premium, Prestiż i OCK Różnią się one między sobą zakresem ubezpieczenia Agro Casco, NNW kierowcy i pasażerów. Dla przykładu zakres ubezpieczenia Agro Casco obejmuje wszystkie ryzyka, które nie są wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie w wariancie Prestiż jest najdroższe, ale zapewnia pełną ochronę od wszystkich zagrożeń, które mogą spowodować uszkodzenie maszyny rolniczej – informuje Andrzej Janc

Najczęściej ubezpieczane są kombajny zbożowe, ciągniki rolnicze, ładowarki teleskopowe, prasy, sieczkarnie itp. Ubezpieczenie kombajnu zbożowego o wartości 100 tys. zł na okres 3 miesięcy, to koszt od 300 zł do 490 zł – w zależności od wariantu ubezpieczenia.