fbpx

Ziemniak

Jaką wartość nawozową i jaki wpływ na glebę mają nawozy organiczne i naturalne?

Do grupy nawozów naturalnych zalicza się obornik, gnojowicę i gnojówkę. Przy produkcji nawozów naturalnych w gospodarstwie rolnym ważne jest stosownie takich rozwiązań, które umożliwią...

Akademia Żywienia Roślin: Odpowiednie zaopatrzenie w potas zapobiega skutkom suszy

Optymalne zaopatrzenie roślin w potas warunkuje ich odporność na wiele stresów abiotycznych i biotycznych. Odpowiednie nawożenie potasowe poprawia odporność roślin na okresowe niedobory wody,...

Ekspert Radzi: Jak pH gleby wpływa na przyswajalność składników pokarmowych?

Z kwaśnych gleb na ogół dobrze pobierane są mikroelementy (wyjątkiem jest molibden) oraz saletrzana forma azotu (NO3). Niemniej z gleb bardzo kwaśnych (pH poniżej...

Zwalczanie stonki ziemniaczanej. Środki dostępne w sezonie 2021

Spośród wielu szkodników występujących na plantacjach ziemniaka zagrożenie dla jakości i wielkości plonu stanowi zawsze stonka ziemniaczana (Leptinotarsa decemlineata Say), która jest najważniejszym szkodnikiem...

Ekspert Radzi: Dlaczego do roztworu nawozów dolistnych warto dodać adiuwanty?

Do wodnego roztworu środków ochrony roślin, ale też nawozów dolistnych, zalecany jest dodatek adiuwantów (wspomagaczy), które korzystnie oddziałują na efektywność działania substancji czynnych zawartych...

Akademia Żywienia Roślin: Jak zapobiec toksycznemu wpływowi glinu na rośliny?

Glin jest jednym z najpopularniejszych metali na Ziemi, a jego zawartość w skorupie ziemskiej wynosi około 7-8%, co sprawia że zajmuje on trzecie miejsce...

Alternarioza ziemniaka i inne choroby okresu wegetacji. Jak i czym je zwalczać?

W sezonie wegetacyjnym do chorób o znaczeniu gospodarczym, czyli powodujących straty znacznie przewyższające nakłady poniesione na ich zwalczanie, oprócz zarazy ziemniaka możemy zaliczyć: alternariozę...

Akademia Żywienia Roślin: Azot w formie amonowej może być szkodliwy

Rośliny ze środowiska glebowego mogą pobierać zarówno azot w formie amonowej, jak i azotanowej. Istotnym czynnikiem warunkującym pobieranie konkretnej formy azotu jest odczyn gleby....

Ekspert Radzi: Jak uprawiać glebę i rośliny, aby zapobiec skutkom suszy?

Zapobiegać skutkom suszy można na różne sposoby. Poprzez nawożenie w odpowiedni sposób, wykorzystywanie specjalnych hydrożeli czy w końcu stosując niekonwencjonalne sposoby uprawy. Dzisiaj wskażemy...

Czy rząd zapłaci za badanie prób ziemniaka?

Producenci ziemniaków z województwa łódzkiego postulują do Izby Rolniczej o podjęcie działań w sprawie przekazania im przez resort rolnictwa środków na pokrywanie kosztów badania...

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.

Komentarze