fbpx

Dobre trawy – lepszy wynik ekonomiczny

Gospodarowanie na łąkach i pastwiskach ma na celu dostarczenie zwierzętom gospodarskim wartościowej i zdrowej paszy. Jej jakość winna pokrywać potrzeby zwierząt, wynikające z ich...

Skrzypionki zbożowe – szkodniki zbóż

Jednymi z najważniejszych szkodników zbóż o znaczeniu ekonomicznym są skrzypionki. W Polsce występują dwa gatunki skrzypionek należące do rodziny stonkowatych: skrzypionka zbożowa (Oulema melanopa...

Zboża bez chwastów

Do wiosennego zwalczania chwastów dwuliściennych liczną grupę stanowią preparaty należące do tzw. regulatorów wzrostu (substancje aktywne: 2,4 D, MCPA, mekoprop, dichlorprop, dikamba), a zakres...

Od zakażonych sadzeniaków do chorób przechowalniczych – czarna nóżka i mokra zgnilizna

W produkcji ziemniaka wiele problemów nastręczają choroby, szczególnie zaraza ziemniaka, alternarioza, czy też czarna nóżka i mokra zgnilizna bulw powodowane przez patogeny bakteryjne. Jak...

Ochrona plonu nasion rzepaku przed i w trakcie zbioru

Nowoczesna uprawa rzepaku wymaga od producentów nowatorskich i efektywnych rozwiązań. Jednym z istotnych problemów w uprawie rzepaku zarówno ozimego, jak i jarego, jest nierównomierne...

Sorgo – alternatywą na suszę

Kukurydza jest rośliną na trwale wpisaną w krajobraz polskiej wsi. Z tych względów, współczesny producent mleka nie wyobraża sobie dziś żywienia krów mlecznych inną...

Jęczmień browarny – ważny składnik piwa

Surowcem browarnym jęczmienia jest ziarno przydatne do produkcji słodu piwowarskiego, który jest podstawowym składnikiem do warzenia piwa. Na przestrzeni ostatnich piętnastu lat prawie 2,5-krotnie...

Co nowego na słodyszka?

Słodyszek rzepakowy jest owadem o letnim cyklu rozwojowym, z długą zimową diapauzą w postaci chrząszcza. Zimuje głównie na brzegach lasów, pasach zadrzewień, pod którymi...

Agrotechnika sadzenia ziemniaków

Wczesny termin sadzenia ziemniaków pozwala na głębsze ukorzenienie się roślin, umożliwia lepsze wykorzystanie zimowych zapasów wody oraz składników mineralnych, przesuwa wegetację na korzystniejszy okres...

Szkodniki glebowe wciąż dużym zagrożeniem w uprawie ziemniaka

Szkodniki glebowe, w tym drutowce - larwy sprężykowatych z rodzaju Agriotes spp., pędraki (Scarabaeidae) i gąsienice rolnice (Agrotinae) mają duże znaczenie gospodarcze w uprawie...