fbpx

Sorgo – alternatywą na suszę

Kukurydza jest rośliną na trwale wpisaną w krajobraz polskiej wsi. Z tych względów, współczesny producent mleka nie wyobraża sobie dziś żywienia krów mlecznych inną...

Jęczmień browarny – ważny składnik piwa

Surowcem browarnym jęczmienia jest ziarno przydatne do produkcji słodu piwowarskiego, który jest podstawowym składnikiem do warzenia piwa. Na przestrzeni ostatnich piętnastu lat prawie 2,5-krotnie...

Co nowego na słodyszka?

Słodyszek rzepakowy jest owadem o letnim cyklu rozwojowym, z długą zimową diapauzą w postaci chrząszcza. Zimuje głównie na brzegach lasów, pasach zadrzewień, pod którymi...

Agrotechnika sadzenia ziemniaków

Wczesny termin sadzenia ziemniaków pozwala na głębsze ukorzenienie się roślin, umożliwia lepsze wykorzystanie zimowych zapasów wody oraz składników mineralnych, przesuwa wegetację na korzystniejszy okres...

Szkodniki glebowe wciąż dużym zagrożeniem w uprawie ziemniaka

Szkodniki glebowe, w tym drutowce - larwy sprężykowatych z rodzaju Agriotes spp., pędraki (Scarabaeidae) i gąsienice rolnice (Agrotinae) mają duże znaczenie gospodarcze w uprawie...

Odchwaszczanie chemiczne czy mechaniczne?

Umożliwienie wzrostu roślin w środowisku wolnym od chwastów jest jednym z podstawowych warunków uzyskania dobrych i wysokiej jakości plonów roślin warzywnych. Obecność chwastów na...

Przygotowanie bulw ziemniaka i stanowiska do sadzenia

Nowoczesna technologia produkcji ziemniaków wymaga przestrzegania wielu elementów agrotechnicznych, mających wpływ na wysokość plonu i jego jakość. Pominięcie lub zaniedbanie któregokolwiek z nich może...

Spadek areału zasiewów pszenicy na świecie

Ocenia się, że zbiory pszenicy na świecie w 2009 r. będą mniejsze niż rok wcześniej. Nastąpi spadek areału uprawy tego zboża oraz wysokości jego...