fbpx

Acetamipryd w świetle badań ostatnich lat

Monitorowanie skuteczności działania substancji aktywnej i stałe poszerzanie wiedzy o jej wpływie na środowisko rolnicze w oparciu o badania naukowe, jest bardzo istotnym elementem...

Wierzba energetyczna – czas zacząć sadzenie!

Wierzba energetyczna stała się w ostatnim czasie doskonałą alternatywą dla konwencjonalnych upraw. Kwiecień to najlepszy okres na zakładanie plantacji. Osoby planujące rozpocząć uprawę tej...

Dobra odmiana – atrakcyjny czynnik plonotwórczy

Na podstawie korzystnych wyników badań rejestrowych w latach 2008 i 2009, pod koniec stycznia 2010 roku do krajowego rejestru wpisano 12 nowych odmian. Wszystkie...

Postęp w hodowli buraka cukrowego

Dobra odmiana jest dla użytkownika atrakcyjnym czynnikiem plonotwórczym, gdyż może przynosić wymierne korzyści w postaci większych lub lepszych jakościowo plonów bez do-datkowych nakładów w...

Jak po zimie przygotować glebę pod ziemniaki

Tegoroczna zima na całym obszarze Polski przypominała okresy z lat 1950-1965, gdy po niewielkich listopadowych opadach śniegu występowały dość silne mrozy trwające nie-kiedy do...

Technologicznie i interwencyjnie z biostymulatorem w zbożach

W czasie wegetacji, roślinie uprawnej towarzyszą różnego rodzaju stresy biotyczne i abiotyczne. Stres biotyczny to niekorzystne działanie czynników, pochodzących z przyrody ożywionej (patogeny, chwasty,...

Buraki przyszłości

W naszych warunkach przyszłościowym, a za granicą już bardziej upowszechnionym kierunkiem wykorzystania buraka cukrowego jest produkcja nośników energii w postaci etanolu oraz biogazu. Cechy...

Ile zabiegów ochrony fungicydowej wykonywać w sezonie

Uprawa zbóż ciągle zajmuje znaczącą powierzchnię uprawy. Wszystkie gatunki uprawiane niezależni od formy (jara, ozima) porażane mogą być przez wiele grzybów powodujących choroby. W...

Ziemniaczane nowości

W bieżącym roku Krajowy Rejestr (KR) wzbogacił się o osiem kreacji ziemniaka, wśród których jedna jest zagraniczna. W wyniku tych zmian, krajowy rejestr liczy...

Dezynfekcja jako sposób walki z bakteriozą pierścieniową ziemniaka (Cms)

Wyeliminowanie organizmu szkodliwego z otoczenia stanowi często bardzo złożony, trudny i zależny od wielu czynników proces. Zabiegiem mającym na celu zniszczenie drobnoustrojów chorobotwórczych oraz...