fbpx

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego

W związku z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie...

Chloropiryfos oraz chloropiryfos metylowy – wycofany przez UE

UE decyzją z dnia 13 stycznia 2020 r. ogłosiła informację o wycofaniu chloropiryfosu. Insektycydy zawierające chloropiryfos oraz chloropiryfos metylowy mogą być w handlu do...

KRUS informuje

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że - jako płatnik emerytur i rent - zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca...

Resort rolnictwa informuje – Zwrot podatku akcyzowego

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT. - W terminie od 3 lutego...

Specustawa ASF bez poprawek

Połączone Senackie Komisje Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska 9 stycznia 2020 r. zarekomendowały przyjęcie przez Senat specustawy w sprawie ASF bez poprawek. Ustawa o...

Dodatkowe wsparcie dla hodowców krów i świń

Rada Ministrów przyjęła 7 stycznia projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju...

MRiRW informuje – nowe regulacje prawne

Z dniem 1 stycznia 2020 roku w życie weszły nowe przepisy prawne dotyczące m.in.: paliwa rolniczego, dopłaty do składek ubezpieczeniowych, maksymalnych sum ubezpieczenia, oznakowania...

Samorząd rolniczy pyta – MRiRW wyjaśnia – W sprawie zmiany przepisów dotyczących budowy zbiorników wodnych

W czasie prac legislacyjnych nad ustawą z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z...

Specustawa w sprawie ASF

20 grudnia w trakcie 2 Posiedzenia Sejmu RP posłowie uchwalili specustawę (projekt poselski) w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF). Nowe przepisy zaproponowane przez...

Pieniądze dla poszkodowanych rolników

Na wniosek ministra rolnictwa rada ministrów przyjęła 17 grudnia uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli...