fbpx

Rolnicy zwolnieni ze składek KRUS

– Zwolnienie ze składek KRUS jest pierwszą pomocą dla rolników, która w związku z epidemią uzyskała zgodę rządu – poinformował dziś minister rolnictwa i...

Podniosą bezpieczeństwo fitosanitarne Polski

13 marca 2020 r. ogłoszone zostały dwie ustawy kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa fitosanitarnego i ochrony roślin w Polsce: - ustawa z dnia 13 lutego...

Przewóz towarów i zwierząt podlegających nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej nie jest ograniczony

Z dniem 15 marca 2020 r. na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, przywrócona została kontrola graniczna na granicy wewnętrznej UE. Wprowadzone zostały...

KRUS informuje – Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów

Ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. z 2020 r. poz. 321) zakłada...

Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020 – nowe przepisy

5 marca 2020 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków...

Znamy już stawki dopłat do materiału siewnego za 2019 rok

5 marca opublikowany został projekt rozporządzenia rady ministrów w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii...

Ochrona przed agrofagami na nowych zasadach

Prezydent RP Andrzej Duda 3 marca podpisał ustawę z dnia 13 lutego 2020 roku o ochronie roślin przed agrofagami. Jej celem jest przede w wszystkim...

MRiRW informuje – Płatności bezpośrednie – oświadczenie rolnika o braku zmian

Podobnie jak to miało miejsce w latach poprzednich, rolnicy ubiegający się o przyznanie płatności bezpośrednich oraz wybranych płatności obszarowych w ramach PROW (płatności ONW...

Wsparcie na restrukturyzację małych gospodarstw na obszarach ASF

Od 28 lutego do 28 marca 2020 r. rolnicy prowadzący gospodarstwa na terenach objętych afrykańskim pomorem świń, którzy planują zrezygnować z hodowli trzody chlewnej,...

KRUS informuje – waloryzacja rolniczych rent i emerytur

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2020 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 29 lutego 2020 r. podlegają podwyższeniu wskaźnikiem...

Newsletter
OSTATNIO DODANE