fbpx

ARiMR informuje – Nowości w harmonogramie PROW

Harmonogram tegorocznych naborów w ramach PROW na lata 2014-2020 został zaktualizowany. W porównaniu z poprzednim planem rozszerzono go o możliwość skorzystania przez rolników z...

KRUS informuje

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 września 2019 r. ulegają zmianie kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych. Od 1 września...

Uproszczenie zasad wsparcia w ramach płatności bezpośrednich

31 sierpnia w trakcie 84 posiedzenia Senat RP bez poprawek przyjął rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia procesu wydatkowania środków...

Rekompensata za gospodarstwo

Właściciel gospodarstwa uczestniczącego w tzw. systemie dla małych gospodarstw, który zdecyduje się zakończyć działalność rolniczą i przekazać lub sprzedać swoją ziemię innemu rolnikowi, może...

Ważne dla Beneficjentów poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich...

18 lipca 2019 r., weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych...

ARiMR przypomina rolnikom

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że jeżeli z powodu niekorzystnych warunków agrometeorologicznych (np. bardzo wysokie temperatury, brak opadów, susza glebowa) rolnik nie mógł...

Samorząd rolniczy pyta – MRiRW odpowiada – jak można zagospodarować należące do Skarbu Państwa...

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiadając na pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie usprawnienia zagospodarowania małych działek rolnych, wchodzących w skład Zasobu Własności...
Pieniądze

Pieniądze na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 27 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi, bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) mogą...

Czy rolnicy będą zwolnienii z obowiązku wysiewu poplonów w ramach zazielenienia?

W związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, które mogą utrudniać wykonanie przez rolników obowiązków wynikających z zazielenienia tj. praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska,...

Jest możliwość wwozu do Federacji Rosyjskiej żywych zwierząt przeznaczonych do uboju

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że pismem z dnia 13 sierpnia 2019 r. rosyjska służba weterynaryjna potwierdziła możliwość wwozu z terytorium Unii Europejskiej żywych zwierząt...