fbpx

Ważne dla producentów wina

15 lipca 2019 r. upływa termin składania w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa wniosków o wpis do ewidencji producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino. Każdy producent...

Czas na wapnowanie gleb

1 lipca 2019 roku w siedzibie Ministerstwa Środowiska zostało podpisane porozumienie pomiędzy wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej a Krajową Stacją Chemiczno-Rolniczą dotyczące...

Nowe regulacje prawne – nawozy

25 czerwca 2019 r. zostało opublikowane, nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiające przepisy dotyczące udostępniania...

PIORiN przypomina rolnikom

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina o obowiązujących ograniczeniach w stosowaniu środków ochrony roślin zawierających w swoim składzie substancję czynną chloropiryfos. - Zgodnie z...

Bez senackich poprawek – ustawa o znakowaniu produktów wytworzonych bez GMO

26 czerwca Senat RP bez poprawek przyjął rządowy projekt ustawy o znakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów. Nowe...

Pieniądze dla gospodarstw dotkniętych ptasią grypą

Rolnicy, którzy w związku ze zwalczaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków otrzymali od powiatowego lekarza weterynarii nakaz likwidacji drobiu, mogą starać się o przyznanie pomocy...

Wykaz producentów ekologicznych

Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych udostępnił wykaz producentów ekologicznych, wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. W celu uzyskania informacji o producentach prowadzących...

Nie będzie wymagana rękojmia

Od 26 czerwca 2019r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące m.in. zasad nabywania nieruchomości rolnych przez osoby nie będące rolnikami. Jak podkreśla Dolnośląska Izba Rolnicza,...

Wsparcie finansowe dla gospodarstw, które czasowo zaprzestały produkcji drobiu z powodu ptasiej grypy

15 czerwca 2019 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego z tytułu czasowego wyłączenia gospodarstwa z produkcji...

KRUS informuje

Kasa informuje, że Uchwałą Nr 6 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 4 czerwca 2019 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe,...