fbpx

Pieniądze na rozwój usług rolniczych

Do 20 listopada 2019 roku można składać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o pomoc na „Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług...

Maksymalne stawki opłat za naruszenie Programu azotanowego

28 października 2019 r. w Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 października 2019 r. w sprawie...

Z myślą o rolnikach – broszura informacyjna MGMiŻŚ

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z myślą o rolnikach objętych „Programem działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych...
Dotacje na rozwój RHD

Dotacje na rozwój RHD

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 21 listopada do 20 grudnia będzie przyjmować wnioski o wsparcie na tzw. ,,małe przetwórstwo" czyli rolniczy handel detaliczny...

Ważne dla producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino

30 października 2019 r. upływa termin składania w KOWR deklaracji dotyczących rynku wina. Producenci wpisani do ewidencji na rok gospodarczy 2019/2020 zobowiązani są do...

Wsparcie dla inwestycji zapobiegających klęskom żywiołowym

Od 28 października do 22 listopada 2019 r. w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie można składać wnioski o „Wsparcie inwestycji w...

Średnia cena żyta a podatek rolny

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do...

Dłuższy termin składania wniosków

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski wydłużył do 15 listopada 2019 roku termin składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dotacji przez...

KRUS przypomina …

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że z dniem 31 października 2019 r. mija ustawowy termin uregulowania należnych składek na ubezpieczenie społeczne rolników za rolników,...

Z myślą o usprawnieniu pracy IJHARS

Do prac w Sejmie RP został skierowany rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw. Zaproponowane przez rząd...