fbpx
Pieniądze dla Kół Gospodyń Wiejskich

Pieniądze dla Kół Gospodyń Wiejskich

7 maja 2019 r. weszło w życie rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków...
Rolniczy handel detaliczny

Rolniczy handel detaliczny

Rolniczy handel detaliczny produktów pochodzenia roślinnego – to handel polegający na produkcji żywności pochodzącej w całości lub części z własnej uprawy i zbywaniu tej...
Większe wsparcie dla młodych rolników

Większe wsparcie dla młodych rolników

Od 31 maja do 29 czerwca 2019 r. oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmowały wnioski o wsparcie od młodych rolników chcących...

Ustrój rolny na nowych zasadach

9 maja Senat RP bez poprawek przyjął ustawę o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), która zmniejsza ograniczenia...
Ocena polowa materiału siewnego

Ocena polowa materiału siewnego

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina rolnikom, że wnioski o dokonanie oceny polowej materiału siewnego dla poszczególnych grup lub gatunków roślin rolniczych i...
Pola z tytoniem

Ważne dla producentów tytoniu

15 maja 2019 r. upływa termin składania Informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego przez producentów surowca tytoniowego. - Producent surowca tytoniowego, wpisany do rejestru...

Zmiany zasad zgłaszania i szacowania szkód łowieckich

27 kwietnia 2019 weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające zasady zgłaszania i szacowania szkód łowieckich (Dz.U. z 2019 poz. 776). Rozporządzenie określa: sposób...

Kto musi sporządzić plan nawożenia azotem – ARiMR wyjaśnia

W tym roku po raz pierwszy część rolników sporządza plany nawożenia azotem. Aby pomóc im w przygotowaniu dokumentów biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji...
Więcej pieniędzy dla młodych rolników

Więcej pieniędzy dla młodych rolników

Od 31 maja do 29 czerwca 2019 r. oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmowały wnioski o wsparcie od młodych rolników chcących...

Dodatkowe pieniądze dla rolników – emerytów i rencistów

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w majowych terminach płatności emerytur i rent wypłaci uprawnionym świadczeniobiorcom KRUS jednorazowe świadczenie pieniężne. W przypadku emerytur i rent...