fbpx
Pytania i odpowiedzi do Programu azotanowego

Pytania i odpowiedzi do Programu azotanowego

Poniżej prezentujemy najczęściej zadawane przez rolników pytania do Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu...

Dla producentów ziemniaków ….

Ważne dla producentów, dystrybutorów i firm transportowych przemieszczających ziemniaki na terytorium RP i do innych państw Unii Europejskiej. Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa...

Zakaz stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810 – nowe rozporządzanie

Do konsultacji społecznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810. Projektowane rozporządzenie uaktualnia wykaz odmian...
Prawo ochrony środowiska – nowe przepisy

Prawo ochrony środowiska – nowe przepisy

Już tylko na podpis prezydenta czeka przyjęta przez Senat RP nowelizacja ustawy – Prawo ochrony środowiska. Nowe przepisy wydłużają z 2 do 3 lat...
Nowe prawo UE w zakresie zdrowia roślin

Nowe prawo UE w zakresie zdrowia roślin

Od połowy grudnia 2019 r. w krajach Unii Europejskiej będzie obowiązywało nowe prawo w zakresie zdrowia roślin. Zmiana wpłynie na produkcję roślinną i obrót...

ARiMR informuje – Pomoc finansowa dla producentów świń

Pomoc finansowa dla producentów świń, którzy zaprzestali produkcji w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym w...

KRUS informuje

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 marca 2019 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych. Od 1 marca...
KRUS informuje - Waloryzacja emerytur i rent rolniczych

KRUS informuje – Waloryzacja emerytur i rent rolniczych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2019 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 28 lutego 2019 r. podlegają podwyższeniu wskaźnikiem...

Większe wsparcie dla rolników

Komisja Europejska 22 lutego przyjęła zmienione przepisy dotyczące pomocy państwa w sektorze rolnym (tzw. Pomoc de minimis), zwiększając maksymalną kwotę, jaką władze krajowe mogą...

Zgodnie z oczekiwaniami rolników

Sejm 22 lutego uchwalił nowelizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Głosowało 430 posłów, za było 426,...