fbpx

Święto Papryki 2010

Święto Papryki w Potworowie, już siedemnaste z kolei, jest wskazówką, że zbiory papryki, produkowanej w tunelach foliowych, niechybnie rozpoczęto. Impreza organizowana przez Wójta Gminy...

Ochrona roślin bezpieczna dla pszczół

Prowadzona od końca 2006 roku akcja Ochrona roślin bezpieczna dla pszczół" cieszy się tak wielkim zainteresowaniem rolników i ogrodników, że jej inicjatorzy postanowili rozszerzyć...

Posiedzenie KRIR

W Ośrodku Doradztwa Rolniczego Poświętne/k Płońska 27 marca odbyło IX Posiedzenie III kadencji Krajowej Rady Izb Rolniczych. Uczestniczący w obradach prezesi oraz delegaci z...

Dopłaty do wypasu krów ….?

Świętokrzyska Izba Rolnicza postuluje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wprowadzenie dopłaty do wypasu krów na pastwiskach, łąkach i innych powierzchniach paszowych. Zarząd...

Więcej roślin wysokobiałkowych

Zwiększenie własnego źródła roślin wysokobiałkowych w Unii Europejskiej w celu zapewnienia dobrej jakości pasz dla zwierząt to najważniejsze zadania, jakie przed sobą stawia...

W sprawie dotacji do wapnowania

Wielkopolska Izba Rolnicza skierowała do Marszałka Województwa Wielkopolskiego pismo w sprawie przywrócenia dotacji do rekultywacji gleb zakwaszonych.Sz.P.Marek WoźniakMarszałekWojewództwa WielkopolskiegoWielkopolska Izba Rolnicza, dzięki dotacjom uzyskiwanym...

Samorząd rolniczy i nauka

W związku z podpisaniem przez Krajową Radę Izb Rolniczych i Instytuty Naukowe oraz Uczelnie Wyższe porozumienia o współpracy, w dniu 22 października br. o...

Uprawa konopi alternatywnym kierunkiem produkcji dla hodowców świń

Zdaniem Lubelskiej Izby Rolniczej konieczne jest podjęcie pilnych działań dotyczących wsparcia rolników w zakresie umożliwienia oraz zalegalizowania uprawy konopi w Polsce. - Pomimo wejścia w...

Konkurs „Wielkanocne Śniadanie”

Wielkopolska Izba Rolnicza zaprasza do udziału w konkursie kulinarnym Wielkanocne Śniadanie" skierowanym do Kół Gospodyń Wiejskich i uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych prowadzących naukę w zawodach...

KRIR pyta, resort rolnictwa odpowiada

Prezentujemy odpowiedź ministerstwa rolnictwa na pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie umożliwienia ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020 „Wsparcie inwestycji...