fbpx

Sprzeciwiają się wykupowi i wywłaszczeniu gruntów

W związku z przyjęciem przez Sejm RP ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym VII Walne Zgromadzenie Mazowieckiej Izby Rolniczej jest zaniepokojone sytuacją rolników z gmin...

Stan zdrowia zwierząt może badać tylko lekarz weterynarii

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna zaniepokojona jest powtarzającymi się informacjami o powierzaniu przez organy Inspekcji Weterynaryjnej wykonywania czynności, dla których prawidłowej realizacji niezbędne jest posiadanie prawa...

W każdym powiecie punkt uboju zwierząt z konieczności

Porozumienia Związków Zawodowych i Organizacji Rolniczych Województwa Kujawsko-Pomorskiego domaga się od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zdecydowanych działań prawnych i organizacyjnych, stwarzających warunki do...

Aby ograniczyć populację dzików potrzebne są skuteczne mechanizmy prawne

Mazowiecka Izba Rolnicza uważa, że dotychczasowe działania wszystkich służb i instytucji zaangażowanych w walkę z afrykańskim pomorem świń (ASF) nie przyniosły oczekiwanego rezultatu....

KRIR w kwestii zmniejszania dopłat

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych ze zdumieniem przyjął informację Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, że w 2012 i 2013 roku polscy rolnicy otrzymają mniej...

KRIR pyta – resort rolnictwa odpowiada

Prezentujemy odpowiedz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie podjęcia zmian przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z...

Pomoc finansowa jest niezbędna

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego apeluje do ministra rolnictwa o pomoc finansową  do każdego hektara  dla rolników, których gospodarstwa ucierpiały wskutek tegorocznej suszy.   W łódzkim...

Bóbr na liście zwierząt łownych?

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wpisanie bobra na listę zwierząt łownych i uregulowanie zasad wypłaty odszkodowania za...

Zmiana ustawy jest konieczna

Zdaniem Małopolskiej Izby Rolniczej konieczna jest zmiana ustawy prawo spółdzielcze w zakresie możliwości dziedziczenia członkostwa w grupach producenckich działających w oparciu o prawo spółdzielcze...

Czas na uregulowanie kwestii odszkodowań za szkody wyrządzane przez wilki czy żurawie

Dolnośląska Izba Rolnicza postuluje do Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych o zwrócenie się do Ministra Środowiska w celu podjęcia inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do uregulowania...