fbpx

Konieczna jest zmiana przepisów wynikających z dyrektywy azotanowej

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego postuluje o zmianę przepisów wynikających z dyrektywy azotanowej. Samorząd rolniczy wnioskuje aby w wyniku niekorzystnych warunków pogodowych takich jak susza...

IRWŁ postuluje….

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego postuluje o przywrócenie wieku emerytalnego dla rolników: 55 lat kobieta, 60 lat mężczyzna w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, po opłaceniu...

Kalkulacja kosztów produkcji rolniczej – listopad 2019

Analizując zamieszczone kalkulacje należy pamiętać, iż są one tylko uśrednionym przykładem (obliczenia przykładowe) w jaki sposób można dokonać obliczeń. Kalkulacja kosztów uprawy 1 ha (w...

Niezbędne zmiany w ustawie o ochronie przyrody

Dolnośląska Izba Rolnicza postuluje do Ministra Środowiska o zmianę zapisu w Ustawie o ochronie przyrody dotyczącego warunków będących podstawą wypłacania odszkodowań za szkody wyrządzane...

Wydłużenie terminu składania wniosków jest konieczne

Zarząd Podlaskiej Izby Rolniczej za pośrednictwem Krajowej Rady Izb Rolniczych wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o co najmniej 2-tygodniowe wydłużenie terminu określonego...

WIR apeluje do rolników

Trwa nabór wniosków na program pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Beneficjentami programu są gminy, które w terminie do...

Trzeba ograniczyć import zbóż z Ukrainy

Rolnicy z Lubelszczyzny zaniepokojeni są spadkiem cen w skupie kukurydzy mokrej. Proponowana obecnie cena wynosi 370 zł/tonę i spada z dnia na dzień. Jak...

Kalkulacja kosztów produkcji rolniczej – październik 2019

Analizując zamieszczone kalkulacje należy pamiętać, iż są one tylko uśrednionym przykładem (obliczenia przykładowe) w jaki sposób można dokonać obliczeń. Kalkulacja kosztów uprawy 1 ha (w...

Aby ograniczyć populację dzików potrzebne są skuteczne mechanizmy prawne

Mazowiecka Izba Rolnicza uważa, że dotychczasowe działania wszystkich służb i instytucji zaangażowanych w walkę z afrykańskim pomorem świń (ASF) nie przyniosły oczekiwanego rezultatu....

Program wapnowania gleb do poprawki

Zdaniem Dolnośląskiej Izby Rolniczej konieczne jest wprowadzenie zmian we wdrażanym „Ogólnopolskim programie regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie". Aktualnie obowiązujące zasady programu dopuszczają możliwość uzyskania...