fbpx

#Polecamy

Por w gospodarstwie

Odpowiedni dobór odmian oraz specjalistyczny sprzęt do sadzenia, zbioru i przygotowania warzyw do sprzedaży pozwala w polskich warunkach dostarczać na rynek por przez 11...

Producenci mleka nie mają powodów do narzekań

W drugiej połowie 2017 r. ceny skupu mleka w Unii Europejskiej i w Polsce wykazują stopniowy wzrost. Po osiągnięciu historycznie najwyższych poziomów, korekcie w...

Porozumienie Izb Rolniczych Polski Południowo-Wschodniej

W dniach 12 – 13 grudnia odbyło się spotkanie przedstawicieli Izb Rolniczych wchodzących w skład „Porozumienia Izb Rolniczych Polski Południowo-Wschodniej”. Porozumienie skupia trzecią część...

Rekompensaty z tytułu zaprzestania produkcji świń

Dziś tj. 15 grudnia wchodzi w życie  rozporządzenie Rady Ministrów z 28 listopada 2017 r. w sprawie realizacji przez ARiMR zadań związanych z ustanowieniem...

Ważne dla hodowców zwierząt

ARiMR przypomina wszystkim posiadaczom zwierząt gospodarskich, takich jak bydło, owce, kozy czy świnie, o konieczności dokonania - najpóźniej do 31 grudnia - spisu posiadanych...
Dzik na dzikowisku

ASF na obrzeżach Warszawy – odstrzał dzików jest konieczny

W związku z napływającymi informacjami dotyczącymi odławiania dzików na terenie Warszawy i wywożenia ich na tereny leśne i wiejskie województwa mazowieckiego bez uprzedniego badania...

Pomoc dla producentów świń

Uruchomiony został kolejny program pomocy dla producentów świń z obszarów zagrożonych i zapowietrzonych. Pomoc w formie nieoprocentowanych pożyczek będzie realizowana na podstawie rozporządzenia Rady...

Z myślą o sprawniejszej likwidacji afrykańskiego pomoru świń

Rada Ministrów 5 grudnia przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju...

Więcej krów mlecznych

W Polsce, na skutek poprawy opłacalności produkcji mleka w połowie 2017 r. przerwana została (utrzymująca się nieprzerwanie od 2009 r.) spadkowa tendencja w pogłowiu...

Otwarcie rynku Chin – co oznacza dla polskich producentów drobiu?

Po olbrzymim sukcesie, jakim było otwarcie rynku Chin dla polskiego drobiu, do którego doszło przy istotnym udziale i zaangażowaniu Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby...

Newsletter