Nowe zasady stosowania nawozów

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego...

Nawozy donasienne

Ochronę plonu powinno rozważać się w kategoriach rentowności – zwrotu inwestycji. Nawozy donasienne nie są tanie, jednak jeśli uwzględnimy zawarte w nich składniki odżywcze...

Mocznik na słomę?

Z uwagi na ścisłą specjalizację, brak produkcji zwierzęcej oraz duży udział zbóż i rzepaku w strukturze zasiewów, wiele gospodarstw pozostawia słomę na polu do...

Dystrybucja obornika: magazynowanie, załadunek, transport, aplikacja

Właściwe nawożenie jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na wielkość plonu, lecz składa się z szeregów czynników, które bezpośrednio wpływają na jakość nawozu i bezpieczeństwo...

W sprawie przewozu i przechowywania saletry amonowej

Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła do ministra rolnictwa o rozważenie możliwości zmiany przepisów krajowych i podjęcie próby dyskusji na forum Unii Europejskiej w zakresie...

Panorama Pól Timac Agro ruszyła

Już po raz kolejny Timac Agro Polska zaprezentował możliwości swoich nawozów podczas pokazów polowych Panorama Pól w Śremie (woj. wielkopolskie). Na terenie zakładu Doświadczalnego...

Nowy program azotanowy: potrzeba nowych płyt, zbiorników i silosów

Nowy program azotanowy ma ograniczyć odpływ azotu pochodzącego ze źródeł rolniczych. W związku z tym programem ponad pół miliona polskich rolników posiadających zwierzęta zostanie...

Rozpoznawanie niedoborów składników pokarmowych na roślinach uprawnych

21 maja w Katedrze Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska w Poznaniu miało miejsce pierwsze spotkanie KALI Akademia. Jest to nowy projekt K+S KALI GmbH,...

Jak zminimalizować skutki suszy?

Zmiany klimatu powodują, iż w naszej strefie klimatycznej coraz częściej mamy do czynienia z niedoborami wody występującymi w trakcie całego sezonu wegetacyjnego. Często z...

Dokarmianie kukurydzy fosforem i cynkiem

Efektywne nawożenie zaspokaja potrzeby pokarmowe roślin w zakresie wszystkich niezbędnych makro- i mikroelementów na poziomie umożliwiającym pełne wykorzystanie potencjału plonotwórczego w danych warunkach uprawowych. Z...