Okres przejściowy jest niezbędny

W ocenie Copa–Cogeca wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez umowy nieuchronnie doprowadzi do znacznych zakłóceń w handlu i utraty pozycji w całym łańcuchu...

Państwo musi wspierać rozwój odnawialnych źródeł energii

Walne Zgromadzenie Świętokrzyskiej Izby Rolniczej wnioskuje o wprowadzenie ułatwień w odniesieniu do energii odnawialnej związanej z produkcją biopaliw     (bioetanol i biodiesel), co...

Popierają odstrzał dzików w Polsce

Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Komisji Europejskiej (DG SANTE) popiera odstrzał dzików, jako działanie w zakresie zwalczania ASF w Polsce. - Odstrzał taki...
Dopłaty do fasoli

Dopłaty do fasoli

Świętokrzyska Izba Rolnicza wnioskuje do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przywrócenie dopłat do wysokobiałkowych roślin strączkowych - fasoli zwykłej i wielokwiatowej. ŚIR uzasadnia...

Martwimy się o dziki, ale o ludzi martwimy się jeszcze bardziej

Poniżej prezentujemy list otwarty Krajowego Związu Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej i Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej wspierający działania rządu w sprawie redukcji populacji...

Stanowisko Pomorskiej Izby Rolniczej w sprawie odstrzału dzików

Szanowni Państwo, Wobec medialnego szumu, który narasta wokół działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Środowiska, zmierzających do zmniejszenia nadmiernej populacji dzików w Polsce,...

Naczelna Rada Łowiecka w sprawie redukcyjnego odstrzału dzików

Naczelna Rada Łowiecka oraz Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego wyrażają zdecydowaną dezaprobatę redukcji dzika poprzez strzelanie do ciężarnych i prowadzących potomstwo loch. - Myśliwi w...

Samorząd rolniczy popiera decyzję rządu o redukcyjnym odstrzale dzików

Samorząd rolniczy poparł decyzje rządu RP o redukcyjnym odstrzale dzików do poziomu 0,1 szt./km² i zwrócił się do Prezydenta RP o wsparcie tych działań. Izby...

Dofinansowanie rolnictwa ekologicznego na nowych zasadach

Do konsultacji społecznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w...

Oświadczenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego stanowczo oświadcza, że informacje pojawiające się ostatnio w mediach, mówiące o tym, że w ramach odstrzału sanitarnego tylko w...