fbpx

W trosce o bezpieczeństwo ludzi i zwierząt

Podlaska Izba Rolnicza  wnioskuje do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o podjęcie zdecydowanych działań, które zapobiegną wypadkom komunikacyjnym  z udziałem zwierząt, głównie łosi...

Skarb państwa odpowiedzialny za szkody łowieckie?

Zdaniem Świętokrzyskiej Izby Rolniczej należałoby określić poziom strat w ujęciu procentowym w krajowej produkcji rolnej powstały w wyniku szkód łowieckich. W ocenie ŚIR odpowiedzialność...

Dla dzieci z terenów wiejskich

Podobnie jak w latach poprzednich również i w tym roku Krajowa Rada Izb Rolniczych organizuje wspólnie z  wojewódzkimi izbami rolniczymi zimowy wypoczynek dla dzieci...

Resort rolnictwa odpowiada KRiR

Prezentujemy odpowiedź ministra rolnictwa na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczący wsparcia działań bioasekuracji dla gospodarstw położonych w regionach wolnych od Afrykańskiego Pomoru Świń. "W...

KRIR wnioskuje – resort rolnictwa odpowiada

Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do ministra rolnictwa o zmianę przepisów w rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży...

Odszkodowań nie będzie

Krajowa Rada Izb Rolniczych mając na względzie wielokrotne skargi rolników, których uprawy zostały zniszczone bądź uszkodzone w znacznym stopniu przez ptaki chronione, zwrócił się...

KRIR proponuje

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, podzielając zaniepokojenie rolników dalszym rozprzestrzenianiem się na terenie naszego kraju wirusa afrykańskiego pomoru świń, zwrócił się do ministra rolnictwa...

KRIR pyta – resort rolnictwa odpowiada

Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uznanie rolniczych spółdzielni produkcyjnych za gospodarstwa wielorodzinne. - Rolnicze spółdzielnie zostały założone przez rolników...

O aktualnej sytuacji w rolnictwie

Jutro tj. 9 grudnia w Sali Kolumnowej Sejmu RP Krajowa Rada Izb Rolniczych pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje konferencję nt. „Aktualna...

W sprawie realizacji ustawy o ustroju rolnym

Poniżej prezentujemy stanowisko Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie działań Agencji Nieruchomości Rolnych i realizacji Ustawy o ustroju rolnym. VII...