fbpx

MIR proponuje

Zdaniem Mazowieckiej Izby rolniczej  duże zapasy  w Unii Europejskiej mleka w proszku i masła (sięgające  około 0, 5 mln ton) jeśli zostaną skierowane na...

W sprawie neonikotynoidów

Krajowa Rada Izb Rolniczych apeluje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o stanowczy głos Polski podczas spotkania Stałego Komitetu Komisji Europejskiej ds. Roślin, Zwierząt,...

Bardziej czytelne dla konsumentów

Samorząd rolniczy w przekazanym do konsultacji społecznych projekcie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych  proponuje...

KRIR pyta – resort rolnictwa odpowiada

Prezentujemy odpowiedź  ministerstwa rolnictwa na pytanie Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczące jednoznacznej interpretacji przepisów określających warunki prowadzenia rolniczego handlu detalicznego. Odpowiedź MRiRW: "W odniesieniu do udziału...

W opinii samorządu rolniczego

Przedstawiamy uwagi Krajowej Rady Izb Rolniczych do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie oraz założeń do projektu autorstwa Sławomira Izdebskiego – przewodniczącego Ogólnopolskiego...

Izby rolnicze proponują

Izby rolnicze w przekazanym do konsultacji społecznych projekcie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych, proponują...

KRIR interweniuje

W związku z licznymi sygnałami od rolników dotyczącymi rozwieszania na przejazdach kolejowych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informacji w sprawie likwidacji przejazdów i...

Wspólny apel KRIR i APCA w sprawie uproszczeń w zazielenianiu

Krajowa Rada Izb Rolniczych wraz ze Stałym Zgromadzeniem Francuskich Izb Rolniczych (APCA) 13 lutego wystąpiła do członków Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego...

Więcej edukować niż karać

Krajowa Rada Izb Rolniczych jest przeciw podwyższaniu kar za złe traktowanie zwierząt. A zwiększenie wymiaru kar jak i rozszerzenie sankcji administracyjnych proponuje resort sprawiedliwości...

Uwagi samorządu rolnicze

Zdaniem Krajowej Rady Izb Rolniczych wprowadzenie w projekcie ustawy o zmienie ustawy o nawozach i nawożeniu ułatwień dla powstawania małych biogazowni rolniczych zasilanych substratami...