fbpx

Kontrole są niezbędne

Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła do ministra rolnictwa o wprowadzenie obligatoryjnych kontroli u odbiorcy końcowego owoców miękkich sprowadzanych z zagranicy i innych produktów rolnych pod...

Rejestracja środków ochrony roślin we wszystkich państwach UE na tych samych zasadach

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych postuluje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań mających na celu ujednolicenie i dostosowanie przepisów prawnych we...

Wniosek KRIR o dopłaty do nasion kukurydzy i rzepaku

Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wprowadzenie dopłat do powierzchni gruntów obsianych kwalifikowanym materiałem siewnym kukurydzy i rzepaku. Obecnie...

Znakowanie środków spożywczych – opinia KRIR

W ocenie Krajowej Rady Izb Rolniczych wprowadzenie obowiązku umieszczania na opakowaniach ziemniaków pochodzących z zagranicy informacji o państwie pochodzenia, zaproponowane w nowym projekcie rozporządzenia...

ŚIR postuluje – obowiązkowe ubezpieczenia upraw rolnych

Świętokrzyska Izba Rolnicza postuluje o wprowadzenie obowiązkowych ubezpieczeń upraw rolnych w odniesieniu do wszystkich 100% gospodarstw, które składają wnioski o dopłaty bezpośrednie - z...

Z udziałem przewodniczących rad powiatowych PIR

Zarząd Pomorskiej Izby Rolniczej cyklicznie organizuje spotkania z przewodniczącymi Rad Powiatowych i Komisji Problemowych, aby porozmawiać na temat  problemów, z jakimi borykają się mieszkańcy...

Rolniczki motorem innowacji

,,Rolniczki motorem wzrostu innowacji w polskich gospodarstwach‘’ – to tytuł konkursu organizowanego przez Krajową Radę Izb Rolniczych, którego celem jest promocja ważnej roli, jaką...

Nowy szkodnik buraka cukrowego – potrzebne skuteczne metody zwalczania

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udzielenia pomocy plantatorom buraka cukrowego w zakresie zwalczania szkodnika szarka komośnika oraz...

Samorząd rolniczy popiera decyzję rządu o redukcyjnym odstrzale dzików

Samorząd rolniczy poparł decyzje rządu RP o redukcyjnym odstrzale dzików do poziomu 0,1 szt./km² i zwrócił się do Prezydenta RP o wsparcie tych działań. Izby...

Protest izb rolniczych w Brukseli

Izby rolnicze z Polski, Litwy, Czech, Słowacji i Łotwy 13 grudnia 2018 roku protestowały w Brukseli domagając się aby wsparcie dla II filaru (Programu...