fbpx

Dofinansowanie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmian

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do ministra rolnictwa o stworzenie możliwości prawnych dla wsparcia Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmian (PDO) na poziomie wojewódzkim i krajowym. Krajowa Rada...

Dla dzieci rolników

Izby rolnicze rozpoczęły nabór na zimowisko organizowane przez Krajową Radę Izb Rolniczych w dniach 22 – 31 stycznia 2019 roku w Białym Dunajcu. Z...

W sprawie zmian planów zagospodarowania przestrzennego

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Ministra Inwestycji i Rozwoju o wprowadzenie przepisów uniemożliwiających zmiany planu zagospodarowania przestrzennego przez władze gminy w trakcie rozpoczynania...

KRIR pyta, MRiRW odpowiada

Prezentujemy odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczący  nowelizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, aby ustawowo...

Izby rolnicze powinny być partnerem

Zdaniem izb rolniczych przepisy powołujące Rady Społeczne przy Agencji Nieruchomości Rolnych powinny być tworzone na poziomie rozporządzeń lub nawet ustawy. W istniejących Radach Społecznych...

Dzikie ptactwo szkodzi rolnikom

Na wniosek Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Sieradzu do której zwrócili się rolnicy z miejscowości Mikołajewice, gmina Warta zarząd Izby rolniczej Województwa Łódzkiego...

Utrzymać rekompensaty wodno-środowiskowe na dotychczasowym poziomie

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Prezes Rady Ministrów oraz Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o utrzymanie na dotychczasowym poziomie rekompensat wodno-środowiskowych dla...
Koniczne nowe zasady szacowania strat

Konieczne nowe zasady szacowania strat

Krajowa Rada Izb Rolniczych ponownie wnioskuje do resortu rolnictwa o opracowanie nowych, jednolitych zasad szacowania strat spowodowanych klęskami w rolnictwie. Jak podkreśla samorząd rolniczy,...

Susza – konferencja prasowa KRIR

17 lipca w Biurze KRIR w Warszawie odbyła się konferencja prasowa Krajowej Rady Izb Rolniczych wraz z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka...

Potrzebne są nowe zasady przedłużania dzierżaw

Samorząd rolniczy wnioskuje do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o podjęcie wspólnie z samorządem rolniczym działań mających na celu określenie zasad przedłużania dzierżaw...