fbpx

Aplikacja e-wniosek do poprawki

Uruchomiona przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa aplikacja e – wniosek, za pośrednictwem której rolnicy mogli wersji elektronicznej składać wnioski o dopłaty bezpośrednie  często...

Resort rolnictwa odpowiada KRiR

Prezentujemy odpowiedź ministra rolnictwa na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczący wsparcia działań bioasekuracji dla gospodarstw położonych w regionach wolnych od Afrykańskiego Pomoru Świń. "W...

Apel IRWŁ – w sprawie pomocy finansowej dla rolników

W związku z trudną sytuacją rolników w Polsce, spowodowaną - między innymi - przez suszę i niskie ceny owoców miękkich, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego apeluje...

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej na nowych zasadach

Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła do resortu rolnictwa o zmianę przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania,...

Izby rolnicze proponują

Izby rolnicze w przekazanym do konsultacji społecznych projekcie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych, proponują...

KRIR pyta, MRiRW odpowiada

Prezentujemy odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczący  nowelizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, aby ustawowo...

Ubój gospodarczy – zmiana przepisów jest konieczna

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę przepisów dotyczących uboju gospodarczego. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych realizując wniosek z...

Samorząd rolniczy pyta – Ministerstwo Infrastruktury odpowiada

Poniżej prezentujemy odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury na pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zmiany przepisów ustawy o drogach publicznych w zakresie ustawiania na gruntach...

KRIR interweniuje

W związku z licznymi sygnałami od rolników dotyczącymi rozwieszania na przejazdach kolejowych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informacji w sprawie likwidacji przejazdów i...

Rejestracja środków ochrony roślin we wszystkich państwach UE na tych samych zasadach

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych postuluje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań mających na celu ujednolicenie i dostosowanie przepisów prawnych we...