fbpx
Hodowla świń

Dopłaty do hodowli trzody chlewnej

Podlaska Izba Rolnicza postuluje wprowadzenie zmian w ustawie z 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. -  Do tej pory płatności...

Konieczne jest skrócenie karencji

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do ministerstwa rolnictwa o pilne podjęcie działań mających na celu skrócenie okresu karencji obowiązywania umów ubezpieczeniowych do 7 dni. W...

Sposób wyliczania pomocy jest źle skonstruowany?

Dużo kontrowersji wśród rolników budzą zasady przyznawania pomocy finansowej dla producentów rolnych, w których gospodarstwach powstały straty w wyniku ujemnych skutków przezimowania.  Do urzędów...

Wilk trafi na listę zwierząt łownych?

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wnioskuje  do ministra środowiska o przywrócenie wilka na listę zwierząt łownych. Jak podkreśla KRIR, od 1998 roku wilk otoczony...

W sprawie obowiązującej ustawy Prawo łowieckie

W związku z wejściem w życie w dniu 1 kwietnia 2018 r. Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. – o zmianie ustawy Prawo...

Rolniczki motorem innowacji

,,Rolniczki motorem wzrostu innowacji w polskich gospodarstwach‘’ – to tytuł konkursu organizowanego przez Krajową Radę Izb Rolniczych, którego celem jest promocja ważnej roli, jaką...

KRIR wnioskuje w sprawie neonikotynoidów

Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do ministra rolnictwa o podjęcie działań w celu czasowego przywrócenia możliwości stosowania zapraw neonikotynoidowych, jak to jest dopuszczone...

Rolnicy czekają na nowelizację ustawy Prawo Łowieckie

Prezentujemy stanowisko Krajowej Rady Izb Rolniczych kierowane do Prezes Rady Ministrów dotyczące wejścia w życie ustawy Prawo łowieckie. "Krajowa Rada Izb Rolniczych wyraża zaniepokojenie dotyczące...

Odstąpić od wymierzania kar

Choć z końcem roku 2016 upłynął termin wykonania i przekazania do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa spisu zwierząt gospodarskich, z tego obowiązku wywiązała się...

W sprawie reformy emerytalnej w Polsce

Prezentujemy stanowisko Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej z 28 listopada 2016 roku w sprawie planowanej reformy emerytalnej w Polsce. "Wraz z przyjęciem przez Sejm...