fbpx

Samorząd rolniczy pyta – resort rolnictwa odpowiada – Nie będzie wsparcia dla producentów drobiu z PROW...

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że na obecnym etapie wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 nie przewiduje się rozszerzenia grona beneficjentów...
KRIR: działki o małej powierzchni powinny być też zagospodarowane.

Działki o małej powierzchni powinny być też zagospodarowane

Samorząd rolniczy postuluje do ministra rolnictwa o usprawnienie zagospodarowania małych działek rolnych będących we władaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Zdaniem Krajowej Rady Izb Rolniczych w...

Producenci drobiu nie powinni być wykluczeni z PROW 2014 – 2020

Samorząd rolniczy postuluje do ministra rolnictwa o umożliwienie gospodarstwom drobiowym korzystania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Obecnie producenci rolni utrzymujący drób prowadzą gospodarstwa jako...

Odłogowane działki przez KOWR wymagają zagospodarowania

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do ministra rolnictwa o usprawnienie rolniczego wykorzystania małych działek rolnych administrowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W ocenie izb rolniczych...

Konieczna zmiana metodyki wyliczania dochodu z 1 ha przeliczeniowego

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Premiera RP o jak najszybsze doprowadzenie do opracowania nowej metody liczenia wskaźnika dochodu z 1 hektara przeliczeniowego. W odczuciu...

Zróżnicowanie prawa do emerytury jest krzywdzące dla rolników

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Premiera RP o spowodowanie zmiany przepisów w takim kierunku, aby rolnicy ubezpieczeni w KRUS mieli równe prawa do...

Konieczna interwencja ministra rolnictwa

Krajowa Rada Izb Rolniczych w imieniu rolników, którzy spłacają kredyty obrotowe i inwestycyjne, ale na skutek splotu niekorzystnych okoliczności m.in. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, pożaru...

Doradcy rolni powinni więcej zarabiać

Opinia Krajowej Rady Izb Rolniczych dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych...

KRIR wnioskuje

Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka z wnioskiem o rozszerzenie programu „Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z...

Czy rolnictwo ma wpływ na utratę bioróżnorodności …?

Samorząd rolniczy sprzeciwia się tezom przedstawionym przez Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) w zakresie utraty bioróżnorodności przez rolnictwo. Dlatego wnioskuje do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju...