Z myślą o poprawie jakości usług ARiMR

Świętokrzyska Izba Rolnicza wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o stworzenie Biura Obsługi Klienta oraz infolinii dotyczącej obsługi aplikacji e-wniosek na poziomie oddziałów...

Nowa ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Na wniosek ministra rolnictwa 15 stycznia rada ministrów przyjęła projekt ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju...
Connect, Care & Go - Nowy pakiet usług od Valtry

Connect, Care & Go – nowy pakiet usług od Valtry

Klienci firmy Valtra mają do dyspozycji „Connect, Care & Go” – zestaw opcji, które pozwalają im na korzystanie z rozmaitych usług związanych z ciągnikami...

Zmowa cenowa na rynku nawozów …?

W związku z drastycznym wzrostem cen nawozów mineralnych Podlaska Izba Rolnicza domaga się od Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpienia do Ministerstwa Rolnictwa i...
Małe zbiorniki retencyjne są niezbędne

Małe zbiorniki retencyjne są niezbędne

Świętokrzyska Izba Rolnicza domaga się pilnego podjęcia działań mających na celu zapobieganie skutkom suszy poprzez uruchomienie programu nawadniania w uprawach rolniczych. Zdaniem ŚIR niezbędne...

Polowania na dziki powinny być kontynuowane

Lubelska Izba Rolnicza popiera działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Środowiska w zakresie skoordynowanego odstrzału dzików. Zdaniem LIR wycofanie się z tego pomysłu...

Domagają się obowiązkowych umów kontraktacyjnych

Walne Zgromadzenie Świętokrzyskiej Izby Rolniczej postuluje do zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych o podjęcie działań mających na celu rozwiązanie problemu strat finansowych w hodowli...

Słuszna decyzja Ministra Środowiska

Podlaska Izba Rolnicza popiera decyzję Ministerstwa Środowiska o masowym odstrzale dzików, które są rezerwuarem oraz głównym wektorem roznoszenia się wirusa ASF. Choroba ta po raz...

Pieniądze dla wszystkich wnioskodawców

Podlaska Izba Rolnicza wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zabezpieczenie środków finansowych na sfinalizowanie wsparcia wszystkim wnioskodawcom, ubiegającym się o pomoc w...

Spadek opłacalności produkcji rolnej w 2018 roku

Zdaniem blisko połowy polskich rolników, rok 2018 był gorszy od 2017 pod względem warunków produkcji. Rolnicy wskazują jako źródło znacznie mniejszej opłacalności niższe plony...