Kastracja prosiąt według Unii, głównego lekarza weterynarii i ministra rolnictwa

Obowiązujące przepisy dotyczące kastracji prosiąt do siódmego roku życia okazały się nie być tak proste i jasne, jak mogłyby się wydawać. Główny Inspektorat Weterynarii uspokaja więc, że rozbieżności w przepisach nie ma i tłumaczy, jak rozporządzenie interpretować.

Rzekoma rozbieżność pomiędzy zapisami instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii i rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi, dotyczącymi kastracji prosiąt do 7 dnia życia wprowadziły zamęt wśród hodowców i gospodarzy. W związku z tym, Główny Lekarz Weterynarii wystosował komunikat, w którym wyjaśnia zaistaniałą sytuację. Zgodnie z nim, przepisy te nie wykluczają sie nawzajem.

Rozporządzenie resortu rolnictwa, wprowadza do przepisów krajowych unijną dyrektywę, według której nie ma dolnego limitu wieku w przypadku kastracji prosiąt. Jednak musi tu być zachowany podstawowy warunek: w przypadku prosiąt powyżej siódmego dnia życia, podczas zabiegu kastracji musi być zastosowane znieczulenie długotrwałe.
W związku z powyższym, rozporządzenie ministra rolnictwa nie koliduje z unijnymi przepisami – w rozporządzeniu nie uwzględniono wyższych wymagań, prosięta poniżej 7. roku zycia wciąż mogą być kastrowane.

Treść komunikatu:
"Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie kastracji prosiąt przed ukończeniem 7 dnia życia.
W związku z trafiającymi do Głównego Lekarza Weterynarii informacjami dotyczącymi rozbieżności pomiędzy zapisami instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWz.420-46/2010 i przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określonew przepisach Unii Europejskiej dotyczącymi możliwości wykonania kastracji prosiąt przed ukończeniem 7 dnia życia, informuję co następuje.
Ww. rozporządzenie implementuje do przepisów krajowych dyrektywę Rady 2008/120/WE, zgodnie z którą nie ma dolnego limitu wieku w przypadku kastracji prosiąt, natomiast warunkiem wykonania kastracji po 7 dniu życia jest zastosowanie długotrwałego znieczulenia. Powyższe ma odzwierciedlenie w wynikach projektu PIGCAS (tj. projektu obejmującego badanie przeprowadzone na zlecenie Komisji Europejskiej w niemal wszystkich krajach europejskich dotyczących sposobu wykonywania kastracji prosiąt) z którego wynika, że w większości przypadków kastracja prosiąt w krajach Unii Europejskiej jest wykonywania do 7 dnia życia.
Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przepisy ww. rozporządzenia nie nakładają w zakresie wykonywania kastracji świń wymagań wyższych niż te określone przepisami Unii Europejskiej i nie zabraniają stosowania kastracji prosiąt przed ukończeniem przez nie 7 dnia życia. Stanowisko to jest zgodne z dotychczasową interpretacją przepisów stosowaną przez Inspekcję Weterynaryjną, która ma odzwierciedlenie w instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWz.420-46/2010."
Renata Struzik. źródło: Główny Inspektorat Weterynarii