Kary za przekroczenie kwot dla 5 państw

5 państw członkowskich musi zapłacić 99 mln euro opłat za przekroczenie krajowych kwot mlecznych. Austria, Cypr, Włochy, Luksemburg i Holandia przekroczyły przyznane im kwoty na dostawy mleka. Nadwyżka wynosi ogółem 348 400 ton, a wynikająca z niej opłata za przekroczenie kwot krajowych sięga 97 mln euro. W przypadku sprzedaży bezpośredniej konsumentom, Włochy i Holandia odnotowały nadwyżki wynoszące ogółem 7 500 ton i wiążące się z koniecznością wniesienia opłaty za przekroczenie kwoty krajowej na sprzedaż bezpośrednią w wysokości 2,1 mln euro.

Według szacunkowych obliczeń Komisji Europejskiej opartych na zgłoszeniach dokonywanych co roku przez państwa członkowskie, opłaty za przekroczenie kwoty krajowej nałożone na państwa członkowskie, które przekroczyły przydzielone im kwoty mleczne, sięgają nieco ponad 99 mln euro za rok gospodarczy 2008/2009. Poziom całkowitej produkcji mleka w UE w roku kwotowym 2008-2009 (od kwietnia do marca) był o 4,2 proc. niższy od poziomu kwoty.

Całkowita kwota opłaty za przekroczenie kwoty krajowej, którą należy zapłacić w roku 2008/2009, jest znacznie niższa od kwoty z roku 2007/2008 (-71proc.). W ubiegłym roku opłaty te wyniosły ogółem 340 mln euro. Stawka opłaty za przekroczenie kwoty krajowej z tego tytułu wynosi 27,83 euro za 100 kg nadwyżki.

Producenci z 22 na 27 państw członkowskich nie zapłacą opłaty za przekroczenie kwoty krajowej na dostawy, ponieważ w tych państwach nie przekroczono kwot krajowych. W 13 państwach dostawy były co najmniej o 5 proc. niższe niż przyznana kwota (Zjednoczone Królestwo, Słowacja, Finlandia, Estonia, Łotwa, Grecja, Węgry, Szwecja, Słowenia, Bułgaria, Litwa, Malta i Rumunia).