Kary dla producentów mleka rozłożone na nieoprocentowane raty

Wiemy już, że kary dla polskich producentów mleka za przekroczenie kwot mlecznych będą. Nie pomógł wniosek Polski z prośbą o ich zniesienie lub zmiany współczynników tłuszczowych. Pozostaje jedynie mieć nadzieję, że kary będzie można płacić w nieoprocentowanych ratach.

Nad producentami mleka już jakiś czas temu zawisła groźba kar za przekroczenie kwot mlecznych. Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się więc do resortu rolnictwa w sprawie możliwości ich zniesienia. W odpowiedzi, ministerstwo obiecało kontynuować na forum Unii Europejskiej działania ukierunkowane na zmniejszenie kar za ostatni rok kwotowy.

W związku z powyższym, jeszcze w grudniu, na posiedzeniu Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, na wniosek Polski ponownie poruszono temat dotyczący wprowadzenia dodatkowych środków na rynku mleka. W złożonym wniosku wskazano, m.in. na konieczność zminimalizowania obciążeń finansowych wynikających z tytułu prognozowanej opłaty za przekroczenie kwot mlecznych. Ponownie zawnioskowano o dokonanie dostosowania współczynników tłuszczowych. Po raz kolejny pojawiła się tam propozycja rozłożenie kar na raty bez odsetek, co zdecydowanie poprawiłoby trudną sytuację producentów mleka.
Jednocześnie polski minister rolnictwa zwrócił się pisemnie do ministrów wszystkich państw członkowskich o poparcie przedstawionych wyżej postulatów. Podczas ww. posiedzenia Rady UE, dodatkowo 10 państw członkowskich poparło wprowadzenie możliwości rozłożenia płatności opłat na nieoprocentowane raty.
Wiadomo już, że opłaty za przekroczenie kwot nie zostaną zniesione. Polska kare zapłaci – komisarz UE podkreślił, że jest już zbyt późno na zmiany w kwestii współczynników tłuszczowych. Poza tym, byłoby to niesprawiedliwe wobec producentów, którzy dostosowali produkcję do przyznanych limitów. Pozostaje jedynie mieć nadzieję, że wniosek o rozłożenie kar na nieoprocentowane raty spotka się z akceptację Unii.

Renata Struzik, źródło: KRIR