Karty stałego klienta w Broniszach

Warszawski Rolno – Spożywczy Rynek Hurtowy SA w Broniszach wprowadza Karty Stałego Klienta. Program skierowany jest do wszystkich klientów prowadzących działalność gospodarczą (również producentów rolnych). Posiadacz Karty Stałego Klienta otrzymuje rabat w cenie biletu wjazdu.

Przystąpienie do programu jest dobrowolne, a klienci, którzy zdecydują się na udział w programie otrzymają 5 promocyjnych wjazdów na dokonanie niezbędnych formalności.

Zainteresowanie udziałem w programie jest spore – informuje Andrzej Kowalczyk – wicedyrektor Biura Promocji – w ciągu zaledwie jednego dnia spłynęło ponad 100 wniosków, a dopiero zaczęliśmy akcję informacyjną.
Aby otrzymać Kartę należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz spełnić warunki określone w regulaminie. Formularz oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej www.bronisze.com.pl , w kasach oraz Biurze Obsługi Klienta.