Karta prawdziwej żywności

Kolejnym krokiem Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC w walce o dostęp konsumentów do zdrowej, prawdziwej żywności będącej przeciwieństwem sztucznych, pozbawionych wartości produktów dostępnych w supermarketach, jest opracowanie ,,Karty prawdziwej żywności’’, czyli zbioru przepisów gwarantujących rolnikom z małych gospodarstw, sprzedaż wyhodowanych i przetworzonych przez siebie produktów żywnościowych, a konsumentom dostęp do dobrej jakości naturalnego jedzenia.

– Kierując się poszanowaniem dla pięknej tradycji chłopskich gospodarstw rodzinnych, które wyjątkowo przyczyniają się do zachowania bogactwa kulturowego i bioróżnorodności upraw na polskiej wsi, a także najlepszych produktów żywnościowych dostępnych w Europie wzywamy Rząd RP do natychmiastowego wprowadzenia w życie punktów wymienionych w „Karcie prawdziwej żywności’’ – informuje Julian Rose, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC

ICPPC domaga się zezwolenia małym i średnim gospodarstwom rodzinnym na sprzedaż wyhodowanych i przetworzonych przez siebie w domowych warunkach produktów bez konieczności spełniania nieadekwatnych i niepotrzebnych wymogów weterynaryjnych i higieniczno-sanitarnych, sporządzonych dla wielkich przedsiębiorstw przemysłowych. Uznania kluczowej roli małych i średnich gospodarstw rolnych w ochronie i utrzymaniu suwerenności żywieniowej niezbędnej w podstawowym zaopatrzeniu narodu w żywność oraz kluczowej roli, jaką małe i średnie tradycyjne gospodarstwa rodzinne odgrywają w ochronie naturalnej i kulturowej bioróżnorodności, cechującej szczególny charakter polskiej wsi.

– Oczekujemy natychmiastowego wdrożenia wieloletniego programu ochrony i wspierania finansowego, merytorycznego i promocyjnego tych gospodarstw.  Zapewnienia konsumentom, pragnącym się żywić dobrej jakości naturalnym jedzeniem, łatwych i dostatecznych możliwości nabywania takiego jedzenia lokalnie – mówi Julian Rose.

 Dlatego zdaniem ICPPC konieczne jest zniesienie ograniczeń kupowania od miejscowych rolników (dla konsumentów i instytucji) pełnego asortymentu lokalnych produktów żywnościowych przez sklepy, szkoły, restauracje, inne instytucje.

Potrzebne jest też, jak zaznacza prezes ICPPC  przeprowadzenie ogólnokrajowej akcji uświadamiania konsumentom wyjątkowej wartości dla zdrowia świeżej, lokalnej i smacznej żywności produkowanej tradycyjnymi i ekologicznymi metodami przez małe i średnie gospodarstwa rodzinne, w przeciwieństwie do żywności wytwarzanej metodami wielkoprzemysłowymi i transportowanej z daleka.

– Ponadto podjęcie autentycznego wysiłku i konkretnych działań w celu odbudowania rynku “prawdziwego jedzenia od prawdziwych rolników”, z czego korzyści rozszerzą się na ożywienie lokalnej gospodarki wiejskiej oraz kultury i sztuki polskiej wsi; dzięki temu – stworzenie nowych, atrakcyjnych miejsc pracy. Bardzo ważne jest też zapewnienie przez Rząd RP dostatecznych możliwości łatwego i długoletniego dzierżawienia ziemi rolnej, będącej obecnie w rękach agencji rządowych, przez młodych, ambitnych rolników, którzy chcą produkować żywność metodami ekologicznymi i tradycyjnymi, aby dziś oni mogli mieć pracę w rolnictwie, a w przyszłości ich dzieci – dodaje Jadwiga Łopata, laureatka ekologicznego Nobla, dyrektorka EKOCENTRUM ICPPC.