Kareta nowych nawozów borowych

Bor jest jednym z najważniejszych mikroelementów w uprawie rzepaku, buraków cukrowych, roślin motylkowych, warzyw i drzew owocowych. Zawartość boru w glebach w Polsce jest bardzo niska, na ponad 90% gleb waha się w przedziale 0,4-0,8 mg/100 g. Silny deficyt boru w glebie prowadzi do zaburzeń w rozwoju strefy włośnikowej systemu korzeniowego, zaburzeń w kwitnieniu i wiązaniu nasion (rzepak, rośliny motylkowe, kukurydza). Na glebach ubogich w bor spada wysokość i jakość uzyskiwanych plonów. Aby dokładnie określić potrzeby nawożenia borem warto wykonać analizy chemiczne liści. Mając wyniki analiz możemy dokładnie ustalić dawki boru i sposób aplikacji.

Rolnicy, producenci rzepaku i buraków cukrowych, w zależności od koniunktury nawozy borowe stosują dość powszechnie. Czy te zabiegi są naprawdę skuteczne i podnoszą koncentrację boru w pędach i liściach oraz nasionach sprawdzają sporadycznie. Kupując w tym roku jeden z nowych nawozów będzie możliwość skorzystania z bezpłatnych analiz chemicznych liści.
Firma Agrosimex w tym roku wprowadza do handlu aż 3 nowe nawozy borowe przenaczone do likwidacji niedoborów boru w uprawach rolniczych, sadowniczych i warzyw oraz jeden chroniący rośliny przed przymrozkami i wysokimi temperaturami. Często zadawane jest mi pytanie – po co nam tyle nawozów, czym się różnią, który wybrać? Bardzo często kryterium wyboru nawozu jest jego cena, ale coraz częściej sadownicy i rolnicy są skłonni wydać większe pieniądze na nawozy o zdecydowanie wyższej skuteczności niż te najtańsze. Firmy nawozowe cały czas udoskonalają swoje produkty wprowadzając do nich różnego typu dodatki zwiększające ich skutecznośc działania lub wprowadzając całkiem nowe związki chemiczne, bardziej przyjazne środowisku naturalnemu i jeszcze bardziej bezpieczne w stosowaniu.

Takim dobrym tego przykładem jest nawóz Rheobor. Jest to borowy nawóz nowej generacji opracowany przez firmę Rosier z Belgii. Nawóz ten zawiera 7% B oraz 12% CaO. Bor w tym nawozie występuje w postaci boranu wapnia, który jest naturalnym składnikiem naszej planety. Jest to pierwszy w Polsce nawóz zawierający bor w tej formie. Nawóz ten wytwarzany jest w postaci stężonej zawiesiny refluidalnej. Surowce używane do jego produkcji poddawane są procesowi mikronizacji w wyniku czego powstają mikrocząsteczki nawozu o wielkości ok. 2 µm. Dla porównania aparat szparkowy rośliny (stomata) ma wielkość 5-10 µm. Na 1 mm2 liścia występuje 50-150 (na dolnej stronie) aparatów szparkowych. Nawóz Rheobor jest w pełni bezpieczny dla roślin, środowiska naturalnego i ludzi. Nie powoduje fitotoksyczności oraz wykazuje przedłużone działanie w roślinie. Rheobor jest pobierany przez liście maksymalnie w ciągu 2 godzin od zabiegu. Po wniknięciu do rośliny nawóz ulega dysocjacji do jonów B+++, OH, Ca++, dzięki czemu wszystkie jego składniki są wykorzystywane w metabolizmie roślin. Szczególnie korzystna dla roślin jest zawartość łatwo dostępnego wapnia, który rośliny wykorzystują do budowy ścian komórkowych. Wapń reguluje także aktywność aparatów szparkowych, dzięki czemu rośliny pobierają więcej dwutlenku węgla niezbędnego do procesu fotosyntezy. Nawóz polecamy stosować w dawce 3 l/ha, 1-2 razy w sezonie w zależności od deficytu boru i rodzaju uprawianej rośliny.

Wpływ stosowania nawozu Rheobor na plonowanie buraków cukrowych, IHAR O. Bydgoszcz 2010

Drugim nowym nawozem jest Bolero produkowany przez francuską firmę S-D-P. To płynny nawóz borowy o wyjątkowych właściwościach, którego specyficzny system odżywiania roślin oparty jest na zdolności boru do tworzenia związków kompleksowych z cukrami i alkoholami, co powoduje zwiększenie ruchliwości boru jako pierwiastka i jego szybkie przemieszczanie się w roślinie.
W ten sposób bor po wniknięciu przez szparki i pory, przenika bezpośrednio do łyka i drewna, do stref, w których następuje rozwój i reprodukcja roślin. Po dotarciu nawozu Bolero do miejsca działania, wiązania między cukrami i borem ulegają zerwaniu, a bor wnika bezpośrednio tam, gdzie jego działanie jest najbardziej skuteczne i najszybsze, zmniejszając wydatkowanie energii przez roślinę. Wyjątkowa formuła Bolero, utrzymująca wilgotność, o działaniu powierzchniowym i podtrzymującym ciśnienie osmotyczne, nadaje temu produktowi następujące cechy:
– lepsze i dłuższe pokrycie roślin ze względu na obecność środków zwilżających i powierzchniowo czynnych,
– lepszą penetrację przez szparki i pory,
– maksymalną prędkość przemieszczania się boru, wody i składników odżywczych.
Wymienione wyżej zalety nawozu sprawiają, że jest to nawóz borowy nr 1 we Francji w uprawie rzepaku i buraków cukrowych. Także we Francji nawóz posiada certyfikat do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Nawóz zawiera 120 g B/l i stosujemy go 1-2 razy w sezonie w dawce 1-2,5 l/ha w zależności od uprawy i deficytu boru.
Missibor – to trzeci z nowo wprowadzanych przez Agrosimex w tym roku nawozów borowych, produkowany przez francuską firmę S-D-P, lidera w produkcji tych nawozów we Francji. Zawiera on 21% boru szybko i całkowicie rozpuszczalnego w wodzie. Nawóz ten jest przeznaczony do doglebowego i dolistnego nawożenia upraw rolniczych, sadowniczych i warzyw. Bor w nawozie występuje w postaci trzywodnego oktaboranu sodu. Nawóz Missibor stosujemy formie oprysku doglebowego przed siewem nasion rzepaku, buraków cukrowych w dawce 5-15 kg/ha lub dolistnie w dawce 0,5-2 kg.
Czwartym nawozem wprowadzanym przez Agrosimex w bieżącym roku zawierającym w swoim składzie również bor jest Refflets, produkowany przez wspomnianą przeze mnie już wcześniej firmę S-D-P z Francji. Refflets jest płynnym dolistnym nawozem borowo-azotowym, który chroni rośliny przed stresem termicznym – nadmiernym promieniowaniem UV, ekstremalnymi temperaturami (przymrozki, upały, duże skoki temperaturowe, wysuszenie przez silne wiatry), a także przed nadmierną transpiracją. Nawóz łączy w nowej formule bor i azot oraz Co-formulator” – unikalny zestaw substancji przyśpieszających pobieranie składników pokarmowych i zwiększających odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne. Refflets tworzy na powierzchni liści membranę ochronną odbijającą szkodliwe dla roślin promieniowanie słoneczne, a zawarte w nim składniki pokarmowe regulują otwarcie i zamykanie aparatów szparkowych, dzięki czemu utrzymują nawożone rośliny w stanie optymalnego uwodnienia. Regularne stosowanie tego produktu pozwala zachować stabilność temperatury powierzchni liści oraz zredukować transpirację – parowanie wody. Rośliny nawożone Refflets lepiej wykorzystują rezerwy wody i substancji odżywczych zawartych w glebie. Nawóz wytwarzany jest w formie roztworu nawozowego boru z azotem, a jego skład przedstawia się następująco: 4% azotu (N) rozpuszczalnego w wodzie, 4% azotu (N) amidowego, 2% boru (B) rozpuszczalnego w wodzie. Bor występuje w nim w postaci pentaboranu sodu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności