Kärcher – z wizytą w Winnenden

Działania firmy Kärcher podejmowane w realizacji misji firmy dobrze obrazują takie określenia, jak innowacyjność, dbałość o środowisko, ergonomia, wydajność i efektywność ekonomiczna. Temu również służą rozwiązania zastosowane w nowych urządzeniach Kärcher, którym została poświęcona konferencja prasowa (08.09.2011), zorganizowana w siedzibie firmy Alfred Kärcher GmbH w Winnenden, w Niemczech.

Konferencja zgromadziła wielu zagranicznych dziennikarzy, a w programie spotkania znalazły się zarówno teoretyczne prezentacje, jak i pokazy praktyczne wchodzących właśnie na rynek nowych urządzeń czyszczących Kärcher.

Szczególną uwagę poświęcono koncepcji zrównoważonego rozwoju, którą zaprezentował Axel Leschtar, Environmental Officer w firmie Kärcher. Firma Kärcher, mając na względzie społeczną odpowiedzialność biznesu, angażuje się zarówno w działania prospołeczne, jak i te służące ochronie środowiska, wykorzystując przy tym dostępne narzędzia, m.in. sponsorując szereg przedsięwzięć kulturalnych i ekologicznych.
Wystąpienie kolejnego prelegenta dr. Udo Hermana, koncentrujące się na realizowanej przez Kärcher koncepcji EcoDesign, unaoczniło gościom realizacje polityki prośrodowiskowej w samym procesie rozwoju produktu. Ochrona środowiska to jeden z priorytetów firmy Kärcher i dlatego przy projektowaniu nowych produktów, wyborze technologii produkcji i planowaniu współpracy z dostawcami, aspekty związane z ochroną środowiska odgrywają tak niezwykle ważną rolę

Jednak w głównej mierze konferencja prasowa była poświęcona konkretnym nowościom produktowym, które wpisują się w koncepcje zrównoważonego rozwoju, w tym koncepcję EcoDesign. Idealnym tego przykładem jest zaprezentowana przez Produkt Managera Giles’a Troff’a nowa szorowarka B 40 C-W – urządzenie stworzone z myślą o sprostaniu szczegółowym wymaganiom klientów w zakresie łatwości obsługi i ochrony przed możliwymi błędami operatora (System Inteligentnych Kluczy KIK).

Dużym zainteresowaniem wśród uczestników spotkania cieszyła się prezentacja nowych urządzeń wysokociśnieniowych z podgrzewaniem wody klasy compact. Wyczerpująco o innowacyjnych rozwiązaniach proekologicznych zastosowanych w nowych HDS opowiadał Produkt Manager Volker Steigauf.
Jako ostatni urządzenia Kärcher prezentował Peter Kempf, Produkt Manager zamiatarek, który przedstawiał nowy system zamiatania wzbogacony szeregiem nowatorskich rozwiązań, jak np. system pływającej szczotki z możliwością regulacji siły nacisku, czy system spryskiwania wodą zapobiegający rozprzestrzenianiu się drobnego pyłu.

Przedstawiane na konferencji nowe urządzenia Kärcher są już dostępne w Polsce (B 40) lub też pojawią się w najbliższych miesiącach (nowa klasa compact HDS i zamiatarki KM 130/300 R i 150/500 R).
Źródło: Kärcher