Kara za reklamę

Reklama Veroni Mineral Fit wprowadzała konsumentów w błąd – uznał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na producenta napoju – spółkę Zbyszko Company – została nałożona kara finansowa w wysokości ponad 240 tys. zł. Obecnie UOKiK prowadzi 30 postępowań, w których bada, czy reklamy produktów nie łamią praw konsumentów.

Uznaje się, że reklama wprowadza w błąd, gdy na jej podstawie konsument uzyskuje fałszywe wyobrażenie na temat towaru lub usługi, a wprowadzające w błąd informacje mogą wpłynąć na jego decyzję dotyczącą nabycia towaru lub usługi.
– Zdaniem Prezes UOKiK oceniana reklama skonstruowana była w sposób, który sugerował, że za wyjątkiem promowanego produktu wszystkie inne tzw. wody smakowe” są szkodliwe ze względu na zawarte w nich konserwanty i przez to konsument mógł zostać wprowadzony w błąd – informuje Małgorzata Cieloch, rzecznik prasowy UOKiK.
Chodzi o zastosowane w przedmiotowej reklamie zabiegi socjotechniczne mające nakłonić konsumentów do nabywania reklamowanego produktu (m.in. sformułowanie: większość z Państwa nie kupuje wód smakowych. Trudno się dziwić – benzoesan sodu, sorbinian potasu – to konserwanty. Jeszcze trochę a będziemy wszyscy świecić). Dodatkowo postać aktorki otaczała łuna świetlna, a butelka z napojem zawierającym konserwanty została wyrzucona do kosza na śmieci. Skargi w tej sprawie złożyli do UOKiK Polska Federacja Producentów Żywności i Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Rozlewniczy.
Obowiązujące przepisy pozwalają na dodawanie do aromatyzowanych napojów bezalkoholowych, jakim jest Veroni Mineral Fit, środków konserwujących wymienionych w reklamie.
Urząd uznał również, że podkreślanie w kampanii szkodliwego działania konserwantów znajdujących się w tzw. “wodach smakowych” innych niż Veroni Mineral Fit, może wywoływać u konsumentów lęk. Zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności przekaz odwołujący się do uczuć klientów poprzez wywołanie lęku.

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów daje UOKiK możliwość nałożenia kary finansowej w wysokości 10 proc. ubiegłorocznych przychodów na przedsiębiorcę, który narusza zbiorowe interesy konsumentów. W tym wypadku kara wynosi 240 856 zł. Decyzja nie jest ostateczna. Spółka złożyła odwołanie od decyzji Prezesa UOKiK. Sprawa będzie rozpatrywana przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Konsumenci, którzy zostali wprowadzeni w błąd, mogą skorzystać z pomocy m.in. rzeczników konsumentów. Bezpłatne porady udzielane są pod numerem infolinii 0 800 800 008. O tym, jak skutecznie dochodzić roszczeń na mocy ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym informuje przewodnik wydany przez UOKiK, dostępny na stronie www.uokik.gov.pl.