Kapusty zebraliśmy najwięcej

Pod koniec września Główny Urząd Statystyczny opublikował drugi przedwynikowy szacunek produkcji ziemiopłodów ogrodniczych za bieżący rok. Tym samym zaktualizowane zostały dane wstępne publikowane w lipcu bieżącego roku.

Zgodnie z najnowszymi, dostępnymi danymi tegoroczne zbiory ziemniaków wyniosą około 9,1 mln ton, to jest niecałe 3% mniej niż przed rokiem i o 8% mniej wobec średniej pięcioletniej za okres lat 2006-2010. Mniejsza była o ponad 8% powierzchnia upraw ziemniaków w Polsce i wyniosła w roku 2012 blisko 0,4 mln ha. Tegoroczne plony upraw tych warzyw oceniono korzystniej – na 24,4 t/ha, to o 1,4 tony więcej niż przed rokiem.
Produkcja warzyw gruntowych oszacowana wstępnie została na 4,4 mln ton, czyli o niecałe 8% mniej wobec roku poprzedniego 3,1% mniej wobec średniej z lat 2006-2010.
Zdecydowanie więcej – o 9,1% zebrane zostanie w bieżącym roku owoców z drzew – około 3,1 mln ton, co dało spory, bo ponad 25% wzrost wobec średniej produkcji z lat 2006-2010. Więcej również o około 5,2% zebrane zostało bieżącym roku owoców jagodowych – niecałe 0,6 mln ton i były to też o prawie 9% większe zbiory wobec średniej pięcioletniej za lata 2006-2010.
W przypadku zbiorów warzyw gruntowych, jak co roku, najwięcej stanowiły zbiory kapusty – 1,13 mln ton oraz marchwi – 791 tys. ton, a także cebuli – 609 tys. ton oraz buraków ćwikłowych – ponad 330 tys. ton.
Największy wzrost produkcji dla owoców z drzew odnotowały w bieżącym roku jabłka, których łącznie zebrane zostanie około 2,73 mln ton, czyli o niecałe 10% więcej niż przed rokiem. Większe oprócz jedynie nieznacznego spadku dla wiśni są zbiory również pozostałych owoców z drzew.
Spośród owoców miękkich największy wzrost w bieżącym roku dotyczył porzeczek i agrestu – ponad 15%, a jak co roku najwięcej zebraliśmy wszystkich porzeczek kolorowych – 195 tys. ton oraz truskawek – 147 tys. ton – choć te owoce akurat odnotowały największy spadek produkcji wobec poprzedniego roku – o niecałe 12%.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny