Kandydat w konkursie Popularyzator Nauki 2012 – dr Jacek Chotkowski

Dr inż. Jacek Chotkowski zatrudniony w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym w Radzikowie oraz Pracowni Badań Rynkowych w Boninie k. Koszalina jest kandydatem – w kategorii Naukowiec/Instytucja Naukowa – w VIII edycji konkursu Popularyzator Nauki”, organizowanego przez serwis Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.”

Aby unowocześnić i zwiększyć konkurencyjność polskiego rolnictwa na jednolitym rynku Unii Europejskiej, warto popularyzować wiedzę biologiczną, technologiczną i ekonomiczną dotyczącą sektora rolnego. Zadania tego podjął się pomysłodawca Krajowych Dni Ziemniaka, dr inż. Jacek Chotkowski.

Jak podkreśla rekomendujący tę kandydaturę dyrektor instytutu prof. dr hab. Edward Arseniuk, upowszechnianie wiedzy w sektorze rolnym jest trudne, co wynika z konieczności dotarcia do kilkuset tysięcy podmiotów produkcyjnych – gospodarstw. Mimo tego dr Chotkowski upowszechnia wyniki badań naukowych i popularyzuje wiedzę w szerokim kręgu odbiorców.

Starania dra Chotkowskiego pozwoliły na wprowadzenie do kalendarza ogólnokrajowych imprez wystawowo-targowch a zarazem szkoleniowych Krajowych Dni Ziemniaka”. Od roku 1994 odbyło się osiemnaście edycji tych specjalistycznych targów. W ich programie znajdują się seminaria szkoleniowe, konsultacje i pokazy mające na celu popularyzację profesjonalnej wiedzy. Co roku targi odbywają się w innym regionie produkcji ziemniaków. Kandydat opracował koncepcję programowo-organizacyjną oraz pełni w imieniu Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego rolę koordynatora tej imprezy.

Transmisję wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej ekspert opisał w dwunastu podręcznikach i monografiach. Pierwszą grupę podręczników stanowiły prace dotyczące upowszechniania wiedzy w sektorze produkcji, obrotu i przetwórstwa ziemniaka. Dużym zainteresowaniem czytelników cieszył się podręcznik pt. “Produkcja ziemniaków – technologia, ekonomika, marketing”.

Najnowszą pracę zbiorową opracowaną pod redakcją kandydata stanowi podręcznik “Produkcja i rynek ziemniaków”. Sześć wydań Katalogu Polskich Odmian Ziemniaka badacz opublikował jednocześnie w wersji angielskiej i rosyjskiej. Katalog promuje krajowe odmiany ziemniaka i został wyróżniony w kategorii “Album” na organizowanych przez Centralną Bibliotekę Rolniczą Targach Książki i Prasy Rolniczej w 2008 r. w Warszawie.

Zdaniem dra Chotkowskiego, popularyzacja wiedzy dotycząca odmian ziemniaka powinna być prowadzona nie tylko wśród przedstawicieli biznesu, ale również konsumentów. Poszczególne odmiany ziemniaka bowiem nie tylko charakteryzują się zróżnicowanym smakiem i wyglądem, ale wykazują różną przydatność kulinarną (np. odmiany zwięzłe na sałatki, odmiany lekko mączyste – na puree, placki, pyzy, odmiany przydatne do sporządzania frytek i chipsów). Podsumowaniem prac kandydata dotyczących rynku ziemniaka stanowi ostatnio wydana (jako rozprawa habilitacyjna) monografia pt. “Ekonomiczne uwarunkowania zmian na rynku ziemniaków w Polsce”.

Druga grupa podręczników poświęcona jest popularyzacji wiedzy w zakresie nowoczesnej technologii i ekonomiki produkcji oraz funkcjonowania rynku większości podstawowych roślin uprawnych w polskim rolnictwie. Przykładem jest wydany w 2005 r. przez wydawnictwo Wieś Jutra podręcznik “Rynki i technologie produkcji roślin uprawnych”, wyróżniony na organizowanych przez Centralną Bibliotekę Rolniczą Targach Książki i Prasy Rolniczej w 2008 r. w Warszawie.

W 1991 roku dr Chotkowski wprowadził na rynek kwartalnik o charakterze naukowo-technicznym pt. “Ziemniak Polski”. Od roku 1999 pełni funkcję redaktora naczelnego tego jedynego czasopisma poświęconego w całości sektorowi produkcji ziemniaka w Polsce. Opracował 80 artykułów i materiałów informacyjnych. Oprócz tego publikuje rocznie około 10 tekstów o charakterze informacyjnym i upowszechnieniowym, w tym w czasopismach naukowo-technicznych i prasie rolniczej. Celem tych publikacji jest przekazywanie praktyce gospodarczej w popularnej formie informacji i zaleceń wynikających z krajowych i zagranicznych badań naukowych.

Dr Chotkowski wskazuje konsumentom walory odżywcze i dietetyczne ziemniaka jako składnika racjonalnej diety. Dostrzega bowiem zagrożenie, że ziemniak jako zdrowa żywność zostanie w znacznym stopniu zastąpiony przez produkty żywnościowe typu fast food. Przykładem działań w tym kierunku jest wydanie pod redakcją merytoryczną kandydata broszury “Ziemniak nasz powszedni”.

Uczony ma na swoim koncie wykłady popularyzujące wiedzę na seminariach i spotkaniach z rolnikami, pracownikami przedsiębiorstw agrobiznesu, ośrodków doradztwa rolniczego, rolniczych instytucji państwowych oraz konsumentami.

Od 1992 roku jest członkiem zespołu Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB w Warszawie publikującym coroczne raporty o stanie i perspektywach rynku ziemniaka. Za tę pracę otrzymał w 1993 roku zespołową nagrodą I stopnia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Opracował też koncepcję internetowego banku informacji o rynku ziemniaka. Bank stanowi jedynie źródło ogólnodostępnej informacji o możliwościach nabycia kwalifikowanego materiału nasiennego poszczególnych odmian ziemniaka.
EG/Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności