Kampania UE “Smakuj, pij i ruszaj się!”

Komisja Europejska podsumowała pierwszy etap realizacji Kampanii UE na rzecz zdrowego odżywiania dzieci: Smakuj, pij, ruszaj się: Smakoszki”. Kampania ma na celu m.in. promowanie unijnych programów “Mleko w szkole” i “Owoce w szkole”, w których Polska uczestniczy – w przypadku programu “Mleko w szkole” – od przystąpienia do UE w 2004 r., a w przypadku programu “Owoce w szkole” – od uruchomienia go przez KE w roku szkolnym 2009/2010. Programy te stanowią ważne inicjatywy na rzecz bardziej zrównoważonej diety oraz zdrowych nawyków żywieniowych wśród dzieci, w szczególności wspierają spożycie owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych.”

Kampania skierowana jest bezpośrednio do szkół. Przez osiem tygodni niezwykli bohaterowie przedstawienia Smakoszki” przemierzali Belgię, północną Francję, Wielką Brytanię, Irlandię, Estonię, Litwę i Polskę organizując konkursy, gry i inne atrakcje dla dzieci. Przedstawienie objazdowe dotarło do około 17 tysięcy uczniów w 173 szkołach. W Polsce – od 9 do 30 listopada 2009 r. – przedstawienie o “Smakoszkach” odwiedziło szkoły w Białymstoku, Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach i Krakowie. Przedstawiciele Agencji Rynku Rolnego aktywnie uczestniczyli zarówno w przygotowaniach od wizyt w poszczególnych szkołach jak i samych spotkaniach.

W trakcie spotkania Komisji z państwami członkowskimi, w ramach posiedzenia Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych w Brukseli, poświęconego programowi “Owoce w szkole”, które odbyło się w dniu 26 lutego br., Komisja podkreśliła, iż sukces i sprawne przeprowadzenie ww. kampanii w dużej mierze zależało od pomocy i zaangażowania lokalnych władz w poszczególnych państwach. Szczególne wyrazy uznania za pomoc i współpracę w realizacji tego przedsięwzięcia zostały skierowane m.in. do Agencji Rynku Rolnego i jej Oddziałów Terenowych.

Jednocześnie Komisja poinformowała, iż kampania trwa nadal, w 2010 r. planowana jest kolejna tura wizyt w szkołach. Ponadto cały czas działa strona internetowa, na której dostępne są m.in. ciekawe materiały dydaktyczne i promocyjne dotyczące prowadzonej kampanii i zdrowego odżywiania.

Monika Niewiarowska
Ekspert ARR uczestniczący w posiedzeniach Komitetów Zarządzających KE w Brukseli

Źródło: ARR