Kalkulacja uprawy 1 ha kukurydzy na kiszonkę

Kalkulacja uprawy 1 ha kukurydzy na kiszonkę
Sierpień 2018

Nakład Jednostka Ilość Cena Wartość
1. Materiał siewny j.s. 50 tys. 2 240,00 480,00
2. Nawożenie:
Saletra amonowa dt 5 111,41 557,05
Polifoska 6-20-30 dt 5 154,71 773,55
Ca/Mg co 4 lata t 4 125,00 125,00
Razem nawożenie 1455,60
3. Ochrona roślin
Traxor 600 EC kg(l) 2 29,00 58,00
Maister Power 42,5 OD kg(l) 1,5 128,00 192,00
Proteus 110 OD kg(l) 0,5 102,00 51,00
Razem ochrona 301,00
4. Inne
Razem inne 0,00
5. Usługi
Siew punktowy godz. 0,8 133,00 106,40
Sieczkarnia polowa godz. 2,5 480,00 1200,00
Wapnowanie co 4 lata godz. 0,5 227,00 28,38
Razem usługi 1228,38
6. Praca ciągnika
Uprawa ścierniska godz. 1 54,79 54,79
Orka zimowa godz. 3 54,79 164,36
Bronowanie godz. 0,6 47,59 28,55
Wysiew nawozów (3x) godz. 2,1 40,39 84,81
Uprawa przedsiewna godz. 1,5 47,59 71,38
Opryski (2x) godz. 1,8 40,39 72,69
Odbiór ziarna godz. 1 47,59 47,59
Transport zewnętrzny godz. 4 47,59 190,34
Razem praca ciągnika godz. 15 714,51
7. Podatek 173,20
8. Ubezpieczenie uprawy 60,56
9. OC rolników 3,90
Razem koszty bezpośrednie 4417,14
10. Koszty ogólnogospodarcze 1036,44
w tym amortyzacja 695,20
11. Koszt pracy ludzkiej godz. 28 15,00 420,00
Suma kosztów 5873,58
Wartość produkcji
Produkt główny dt 550 9,18 5046,62
Koszt produkcji masy zielonej zł/dt 9,02
Dopłata bezpośrednia zł/ha 912,94
Razem przychód 5959,56
Wynik finansowy zł/ha 85,98
Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa % 112,37

 

Źródło: WIR