Kalkulacja kosztów uprawy 1 ha kukurydzy na ziarno

Kalkulacja kosztów uprawy 1 ha (w zł)

            Kukurydza na ziarno                                    Marzec 2019

Nakład Jednostka Ilość Cena Wartość
 1. Materiał siewny j.s. 50 tys. 1,8 240,00 432,00
 2. Nawożenie:
      Saletra amonowa dt 5 132,01 660,05
      Polifoska 6-20-30 dt 5 172,96 864,80
      Ca/Mg co 4 lata t 4 128,00 128,00
                   Razem nawożenie 1652,85
 3. Ochrona roślin
       Traxor 600 EC kg(l) 2 29,00 58,00
       Maister Power 42,5 OD kg(l) 1,5 128,00 192,00
       Proteus 110 OD kg(l) 0,5 102,00 51,00
                       Razem ochrona 301,00
 4. Inne
                              Razem inne 0,00
 5. Usługi
        Siew punktowy godz. 0,8 138,00 110,40
        Zbiór kombajnowy godz. 1,1 342,00 376,20
        Dosuszanie %/t 16% x 8 t 8,60 1100,80
        Wapnowanie co 4 lata godz. 0,5 230,00 28,75
                           Razem usługi 1505,75
 6. Praca ciągnika
      Uprawa ścierniska godz. 1 55,37 55,37
      Orka zimowa godz. 3 55,37 166,12
      Bronowanie godz. 0,6 48,05 28,83
      Wysiew nawozów (3x) godz. 2,1 40,72 85,52
      Uprawa przedsiewna godz. 1,5 48,05 72,07
      Opryski (2x) godz. 1,8 40,72 73,30
      Odbiór ziarna godz. 1 48,05 48,05
      Transport zewnętrzny godz. 2 48,05 96,10
            Razem praca ciągnika godz. 13 625,35
 7. Podatek 135,90
 8. Ubezpieczenie uprawy 67,30
 9. OC rolników 3,90
    Razem koszty bezpośrednie 4724,05
10. Koszty ogólnogospodarcze 1032,24
                   w tym amortyzacja 666,60
11. Koszt pracy ludzkiej godz. 28 15,00 420,00
          Suma kosztów       6176,29
Wartość produkcji        
Produkt główny (netto) dt 80 70,10 5608,00
Ryczałtowy zwrot VAT % 7 4,91 392,56
Cena brutto zł/dt     75,01
Koszt produkcji ziarna zł/dt 65,79
          Przychód (ziarno) 6000,56
Dopłata bezpośrednia zł/ha 912,94
          Razem przychód 6913,50
          Wynik finansowy zł/ha 737,21
    Zdolność odtworzenia    majątku gospodarstwa % 210,59

 

Opracowanie
Kornel Pabiszczak

Wielkopolska Izba Rolnicza