Kalkulacja kosztów uprawy 1 ha kukurydzy na kiszonkę

Kalkulacja kosztów uprawy 1 ha kukurydzy na kiszonkę

Kalkulacja kosztów uprawy 1 ha (w zł)

        Kukurydza na kiszonkę                                      Maj 2019

Nakład Jednostka Ilość Cena Wartość
 1. Materiał siewny j.s. 50 tys. 2 240,00 480,00
 2. Nawożenie:
      Saletra amonowa dt 5 131,30 656,50
      Polifoska 6-20-30 dt 5 173,98 869,90
      Ca/Mg co 4 lata t 4 119,00 119,00
Razem nawożenie 1645,40
 3. Ochrona roślin
     Traxor 600 EC kg(l) 2 29,00 58,00
     Maister Power 42,5 OD kg(l) 1,5 128,00 192,00
     Proteus 110 OD kg(l) 0,5 102,00 51,00
Razem ochrona 301,00
 4. Inne
Razem inne 0,00
 5. Usługi
     Siew punktowy godz. 0,8 140,00 112,00
     Sieczkarnia polowa godz. 2,5 480,00 1200,00
     Wapnowanie co 4 lata godz. 0,5 236,00 29,50
Razem usługi 1229,50
 6. Praca ciągnika
    Uprawa ścierniska godz. 1 56,21 56,21
    Orka zimowa godz. 3 56,21 168,64
    Bronowanie godz. 0,6 48,71 29,22
    Wysiew nawozów (3x) godz. 2,1 41,20 86,52
    Uprawa przedsiewna godz. 1,5 48,71 73,06
    Opryski (2x) godz. 1,8 41,20 74,16
    Odbiór ziarna godz. 1 48,71 48,71
    Transport zewnętrzny godz. 4 48,71 194,83
Razem praca ciągnika godz. 15 731,37
 7. Podatek 135,90
 8. Ubezpieczenie uprawy 71,22
 9. OC rolników 3,90
Razem koszty bezpośrednie 4598,29
10. Koszty ogólnogospodarcze 1038,84
      w tym amortyzacja 695,20
11. Koszt pracy ludzkiej godz. 28 15,00 420,00
          Suma kosztów       6057,13
Wartość produkcji        
Produkt główny dt 550 10,79 5935,25
Koszt produkcji masy zielonej zł/dt 9,35
Dopłata bezpośrednia zł/ha 912,94
           Razem przychód 6848,19
           Wynik finansowy zł/ha 791,06
Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa % 213,79

 

Opracowanie: Kornel Pabiszczak

Wielkopolska Izba Rolnicza