Kalkulacja kosztów uprawy 1 ha buraka cukrowego

Kalkulacja kosztów uprawy 1 ha buraka cukrowego

Październik 2018

Nakład Jednostka Ilość Cena Wartość
 1. Materiał siewny js 1,3 1000,00 1300,00
 2. Nawożenie:
Saletra amonowa dt 3,5 116,96 409,36
Polifoska 6-20-30 dt 4 160,79 643,16
CukroVit (N, Mikro, B) l 15 4,51 67,60
 Ca/Mg co 4 lata t 4 122,00 122,00
Razem nawożenie  1242,12
 3. Ochrona roślin:
Betanal maxxPro 209 OD (3x) kg(l) 4,5 105,00 472,50
Horizon 250 EW kg(l) 0,8 93,00 74,40
Danadim 400 EC kg(l) 0,8 41,00 32,80
Razem ochrona 579,70
 4. Usługi:
Wapnowanie co 4 lata godz. 0,5 225,00 28,13
Siewnik punktowy Gama godz. 1,5 135,00 202,50
Kombajn wielorzędowy (Holmer) ha 1 790,00 790,00
Razem usługi 1020,63
 5. Praca ciągnika
Uprawa ścierniska godz. 1 54,95 54,95
Orka zimowa godz. 3 54,95 164,86
Bronowanie godz. 0,6 47,72 28,63
Wysiew nawozów (3x) godz. 2,1 40,48 85,01
Oprysk herbicydem (1) godz. 0,6 40,48 24,29
Uprawa przedsiewna (2x) godz. 3 47,72 143,15
Oprysk herbicydem (2) godz. 1,2 40,48 48,58
Nawożenie dolistne (2) godz. 1,2 40,48 48,58
Transport zewnętrzny godz. 17 47,72 811,20
Razem praca ciągnika 29,7 1409,26
 6. Podatek  173,20
 7. Ubezpieczenie uprawy 73,44
 8. OC rolników 3,90
Razem koszty bezpośrednie 5802,24
 9. Koszty ogólnogospodarcze 1037,04
w tym amortyzacja 905,39
10. Koszt pracy ludzkiej godz. 79,7 15,00 1195,50
Suma kosztów  8034,78
Wartość produkcji        
Produkt główny (netto) dt 600 10,20 6120,00
Ryczałtowy zwrot VAT % 7 0,71 428,40
Cena brutto zł/dt 10,91
Koszt produkcji korzeni zł/dt 13,39
Produkt uboczny – wysłodki zł/dt 300,00 2,00 600,00
Dopłata bezpośrednia zł/ha     912,94
Płatność do buraków cukr. zł/ha     1563,46
Suma przychodów     9624,80
Wynik finansowy zł/ha 1590,02
Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa % 275,62

 

Źródło: WIR