Kalafiory pod potrzeby przemysłu zamrażalniczego

Kalafior to warzywo o wysokich walorach smakowych powszechnie znane i konsumowane zarówno w Polsce jak i w innych krajach Europy. Znaczną cześć tego rynku zajmują kalafiory mrożone dostępne na rynku przez cały rok jako osobny produkt lub element mieszanek warzywnych. Polska obok Belgii jest europejskim potentatem w produkcji warzyw mrożonych w tym kalafiora. Nasze kalafiory charakteryzują się wysoką jakością również ze względu na powszechne ręczne różyczkowanie ich róż, które w zachodniej Europie zastąpiono mechanicznym.

Stabilne od kilku lat ceny jakie oferuje przemysł za różyczkę kalafiora spowodowały przesunięcie produkcji tego warzywa w nowe rejony uprawy – te o dobrych glebach i jednocześnie z dostatkiem rąk do pracy np. Zamojszczyzna. Nie zawsze jednak wymagania klimatyczne tego gatunku idą w parze z rejonem uprawy. Przypomnijmy, że kalafior jest rośliną klimatu łagodnego, wilgotnego, nadmorskiego. Wysokie temperatury lata naszego klimatu przejściowego z wyraźnymi cechami kontynentalnymi na wschodzie kraju powodują, że uprawa w tym okresie często zawodzi i naraża producentów na straty. Z reguły okres września i października charakteryzuje się bardziej sprzyjającymi warunkami dorastania róż. Poprawia się jakość oraz rośnie plon handlowy różyczki. Zdarzały się przypadki zbioru późnych typowo jesiennych odmian kalafiora np. odmiany Skywalker, które plonowały na poziomie 32 ton handlowej różyczki z 1 ha.

Wzrastające zapotrzebowanie na skup w już w sierpniu i wrześniu spowodowały poszukiwania przez firmy nasienne odmian, które w warunkach późnego lata będą plonowały wysoko, a jednocześnie zniosą wyższe temperatury. Na bardzo dobrych glebach sprawdziły się odmiany Balboa i najnowsza super plenna Altamira. Odmiana Altamira charakteryzuje się bardzo mocnym systemem korzeniowym, dobrym okryciem niespotykanie zwięzłej róży, która po różyczkowaniu wykazuje istotnie wyższy ciężar właściwy (do 15%) w porównaniu do odmian standardowych. To w znaczący sposób podnosi plon netto z ha. Ponadto nawet na glebach stosunkowo słabszych, plony i jakość tej odmiany były naprawdę wyróżniające, tak działo się np. w okolicach Leżajska na Podkarpaciu. Okres wegetacji tej odmiany to około 86 dni, z praktyki wynika, że terminy nasadzeń nawet do 10 lipca dawały w październiku bardzo wysokie plony.

Kalafior jest gatunkiem bardzo wymagającym w stosunku do zasobności gleby w składniki pokarmowe. Za wysokie i odpowiednie nawożenie odpłaca się odpowiednim plonem. W naszych warunkach często uprawia się kalafiory bez nawadniania, tu szczególna role odgrywa potas który pobierany jest przez rośliny w ilościach większych od azotu i min. reguluje gospodarkę wodna roślin. Z mikroelementów na uwagę zasługuje molibden, bor, mangan. Można je wprowadzić do uprawy w nawozach dolistnych. Natomiast azot stosujmy w formach saletrzanej i amonowej w dawce przedsiewnej i co najmniej dwóch pogłównych. Saletra wapniowa pogłównie dodatkowo wzbogaca nam zaopatrzenie roślin w łatwo dostępny wapń. W miarę możliwości z odpowiednim wyprzedzeniem stosujmy pod kalafiory nawożenie organiczne, to nieocenione źródło składników pokarmowych, których przyswajalność i wykorzystanie jest znacznie wyższe niż z nawozów sztucznych.