Już za miesiąc XXXIII edycja AGRO-TECH Minikowo

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie serdecznie zaprasza na XXXIII edycję Międzynarodowych Targów Rolno-Przemysłowych AGRO-TECH”, które odbędą się w Minikowie w dniach 3-4 lipca 2010 r.

W ciągu ostatnich lat targi AGRO-TECH Minikowo stały się największą i najważniejszą wystawą rolniczą w północnej części Polski. Ponadto targi AGRO-TECH są specjalistyczną wystawą dla producentów rolnych i ekspertów z branży oraz ważnym wydarzeniem w całorocznym programie wystaw rolniczych w Polsce. O dużym znaczeniu imprezy świadczy również stale rosnąca liczba zwiedzających. W ostatniej edycji wystawę obejrzało ponad 40 tysięcy osób, głównie producentów rolnych, a swoje produkty i nowości zaprezentowało 446 wystawców.

Co zobaczymy na Targach AGRO-TECH Minikowo 2010
Produkcja roślinna: nawożenie, ochrona roślin, materiał siewny i sadzeniaki, rośliny uprawne, ogrodnictwo.
Dni Pola” w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie (porejestrowe doświadczenia odmianowe, doświadczenia wielkopowierzchniowej uprawy zbóż i rzepaku, doświadczenia agrotechniczne): 125 odmian roślin zbożowych, 23 odmiany roślin strączkowych, polowe doświadczenia odmianowo-agrotechniczne (PDO) z 325 odmianami roślin uprawnych, rejestrowe z 303 odmianami roślin uprawnych oraz zlecone przez różne firmy hodowlano-nasienne i chemiczne, unikalną na skalę europejską kolekcję 261 odmian powojnika (clematis) w pełni kwitnienia a także kolekcję roślin ,,energetycznych”. Goście odwiedzający Stację mogą liczyć na profesjonalną obsługę informacyjno – doradczą z zakresu uprawy roślin i odmianoznawstwa.
Produkcja zwierzęca – XI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych – hodowla i prezentacja zwierząt hodowlanych (bydło, trzoda chlewna, owce, kozy), pasze i dodatki paszowe, wyposażenie budynków inwentarskich, medycyna weterynaryjna, środki higieny i dezynfekcji.
Technika rolnicza: ciągniki i maszyny rolnicze, maszyny do uprawy roli, pielęgnacji, zbioru i przechowywania płodów rolnych, urządzenia do magazynowania zbóż i pasz, pokazy pracy maszyn.
Agroenergetyka: odnawialne źródła energii, urządzenia i systemy do wytwarzania energii, sposoby wykorzystania energii odnawialnej.
Obsługa rolnictwa: nauka i doradztwo rolnicze, banki, ubezpieczenia, organizacje i instytucje rolnicze, prasa rolnicza i media, program fachowy.
Zapraszamy w dniach 3-4 lipca 2010 r. do Minikowa w godzinach 10.00-17.00. Wstęp bezpłatny.