Już ponad 9 miliardów złotych w ramach dopłat bezpośrednich

Do końca stycznia br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła ponad 9 miliardów złotych w ramach realizacji dopłat bezpośrednich za 2011 r. Pieniądze te trafiły na konta bankowe ponad miliona rolników. ARiMR rozpoczęła wypłatę płatności bezpośrednich od 1 grudnia 2011 r. a powinna je zakończyć do 30 czerwca 2012 r.

Wiosną 2011 roku wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich złożyło 1,36 miliona rolników. W Polsce złożono najwięcej wniosków o dopłaty spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej, a na dopłaty w naszym kraju przewidziano 14,346 miliarda złotych, z czego 80% pochodzi z budżetu UE, a pozostałe 20% sfinansowane zostanie z budżetu krajowego.
Wysokość płatności bezpośrednich, które otrzymają rolnicy za 2011 r. jest wyższa niż ta, którą otrzymali za 2010 r. Wynika to ze zwiększenia koperty finansowej na te płatności oraz korzystniejszego kursu wymiany euro na złotówki, ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny 30 września br., zgodnie z którym będą przeliczane i wypłacane dopłaty bezpośrednie za 2011 rok. W stosunku do roku 2010 kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie jest wyższa o około 1,5 mld zł.

Na poszczególne rodzaje płatności bezpośrednich przeznaczone zostaną następujące kwoty:
-jednolita płatność obszarowa – 9 973 452 826,01 zł,
-uzupełniająca płatność podstawowa – 2 607 566 879,51 zł,
-uzupełniająca płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych – 768 709 353,09 zł,
-uzupełniająca płatność do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r. – 3 189 218,45 zł,
-specjalna płatność obszarową do powierzchni upraw roślin strączkowych
i motylkowatych drobnonasiennych – 47 572 936,92 zł,
-płatność do krów – 125 540 865,26 zł,
-płatność do owiec – 6 607 153,80 zł,
-płatność cukrową – 702 075 103,52 zł,
-oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatności do pomidorów) -26 819 808,19 zł,
-przejściowa płatność z tytułu owoców miękkich – 84 576 000,00 zł.