Już na kontach rolników

Ponad 10,8 mld złotych znajduje się już kontach rolników w ramach zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2019 r. oraz płatności obszarowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 29 listopada zakończyła ich wypłatę.

W tym roku na dopłaty bezpośrednie przeznaczonych zostało 15,2 mld zł, o płatności te ubiega się w roku bieżącym ponad 1,3 mln rolników.

– Od 16 października do 29 listopada 2019 r. ARiMR wypłaciła w ramach dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW 2014-2020 zaliczki na kwotę ponad 10,8 mld zł. Natomiast 2 grudnia Agencja przystąpiła do realizacji płatności końcowych. Na ich wypłatę ma czas do końca czerwca 2020 roku – informuje Biuro Prasowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Źródło: ARiMR

Opracował: Krzesimir Drozd