Już na kontach rolników

Około 10 mld zł przekazała do 17 stycznia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na konta rolników w ramach płatności bezpośrednich za 2018 r. i ponad 1 mld zł z tytułu płatności obszarowych z PROW 2014-2020 wypłacanych za ubiegły rok.

– W 2018 r. o dopłaty bezpośrednie ubiegało się ponad 1,3 mln rolników. 1,29 mln z nich otrzymało w minionym roku 70-proc. zaliczki na poczet tych płatności. Łącznie ARiMR wypłaciła od 16 października do 30 listopada w formie zaliczek ok. 9,23 mld zł z ogólnej puli 14,8 mld zł przeznaczonych na dopłaty bezpośrednie w 2018 r. Pozostała część pieniędzy jest przekazywana rolnikom sukcesywnie od 3 grudnia 2018 r. do czerwca 2019 roku – informuje Biuro Prasowe ARiMR.

Agencja realizuje także płatności z PROW 2014-2020. Tempo ich przekazywania na konta rolników jest szybsze niż w latach ubiegłych. To jak podkreśla ARiMR, między innymi, efekt składania wniosków przez internet, który usprawnia ich weryfikację i przyspiesza wydanie decyzji. Dotychczas Agencja wypłaciła z tytułu: ONW – 806,1 mln zł, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych i ekologicznych – 310,2 mln zł, płatności zalesieniowych – 59,5 mln zł.

Źródło: ARiMR