Jutro ustawią się kolejki rolników

Od 9 listopada rolnicy będą mogli składać wnioski na dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach w ramach programu Modernizacja gospodarstw rolnych”. Resort rolnictwa zapewnia, że wszystkie wnioski złożone w biurach ARiMR zostaną zarejestrowane. N”

Agencja będzie przyjmowała wnioski do tej pory, aż nie zostanie przekroczona koperta finansowana przyznana na danych region. Najprawdopodobniej w większości kraju kampania przyjmowania dokumentów zakończy się już w sobotę. Tym razem wnioski będzie trzeba złożyć w oddziałach Agencji a nie jak to było dotychczas w biurach powiatowych. To spowodowało, że rolnicy zajmują kolejki już wcześniej. Powstałynawet tzw. “komitety kolejkowe”. Oczywiście jest to ruch społeczny. Rolnicy nie mają obowiązku wpisywania się na jakiekolwiek listy. Agencja nie ukrywa jednak, że taka akcja przyczyni się do uniknięcia zamieszania i nerwowych sytuacji w trakcie oczekiwania na swoją kolej.

ARiMR przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 30 października br. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013″ (Dz.U. Nr 201, poz. 1460), wszystkie złożone wnioski w pierwszym naborze od 9 listopada, które nie uzyskają dofinansowania ze względu na wyczerpanie się środków finansowych na ten rok, będą rozpatrywane w pierwszej kolejność w następnym naborze wniosków i będą traktowane tak, jak złożone pierwszego dnia.

Ważna informacja, dla tych, którzy z różnych względów, nie będą mogli złożyć dokumentów w piątek. Oddziały Regionalne (powiatowe), będą również czynne następnego dnia, czyli w sobotę 10 listopada do godz. 16.15. Resort rolnictwa zapewnia jednak, że oddziały Agencji będą otwarte do czasu obsłużenia ostatniego bneficjenta.
Wszystkie złożone wnioski w pierwszym naborze od 9 listopada, które nie uzyskają dofinansowania ze względu na wyczerpanie się środków finansowych na ten rok, będą rozpatrywane w pierwszej kolejność w następnym naborze wniosków bez konieczności wypełniania dodatkowych formalności przez rolnika.

Przypomnijmy, że w ramach działania “Modernizacja gospodarstw rolnych” rolnicy mogą otrzymać maksymalnie do 300 tys. złotych dofinansowania na inwestycje. Może to być zakpu maszyny, modernizacja budynków służących do produkcji, czy wiele wiele innych celów. W roku 2007 pula środków na ten cel wynosi 360 mln euro.

MS
Wrp.pl