Jutro start naboru na premie dla młodych rolników. Kto może aplikować, na co można przeznaczyć pieniądze?

Fot. mw

200 tys. zł. bezzwrotnej premii może uzyskać rolnik, który rozpoczyna działalność rolniczą z programu Premia dla młodego rolnika. Nabór wniosków będzie trwał od 19 czerwca do 16 sierpnia 2024 r.

Kto może ubiegać się o premię dla młodego rolnika?

O premię dla młodego rolnika może ubiegać się osoba fizyczna, która:

 • w dniu złożenia wniosku ma ukończone 18 lat i ma nie więcej niż 40 lat (nieukończone 41 lat),
 • rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku albo nie rozpoczęła jeszcze prowadzenia działalności rolniczej,
 • ma numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
 • posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub umiejętności przydatne do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie jako kierujący albo zobowiąże się do ich uzupełnienia, z wyłączeniem stażu pracy, w okresie 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i rozpocznie uzupełnianie kwalifikacji (wykształcenia) najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy,
 • złoży biznesplan oraz zobowiąże się do zrealizowania go w terminie nie dłuższym niż 3 pełne lata kalendarzowe następujące po roku wyjściowym niezależenie od daty zawarcia umowy.

Co wyklucza z możliwość ubiegania się o premię dla młodego rolnika?

Korzystanie z premii dla młodego rolnika w poprzednich latach wyklucza uzyskanie pomocy finansowej. Pomoc przysługuje tylko raz na osobę i gospodarstwo wskazane w biznesplanie dla roku wyjściowego i docelowego, z wyjątkiem przypadków wymiany gruntów, śmierci poprzedniego beneficjenta, rezygnacji z pomocy lub zwrotu 100% kwoty wypłaconej pomocy.

Premię mogą otrzymać rolnicy na rozpoczęcie i rozwój działalności rolniczej w gospodarstwie w zakresie wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży nieprzetworzonych produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie.

Dla celów tej pomocy, rozpoczęcie działalności rolniczej to:

 • nabycie i zarejestrowanie zwierząt gospodarskich,
  • złożenie wniosku o płatności bezpośrednie,
  • skorzystanie z pomocy finansowej w ramach PROW,
  • prowadzenie działu specjalnego produkcji rolnej,
  • ubezpieczenie w KRUS jako rolnik.

Jeżeli rolnik nie spełnia wskazanych wyżej warunków, powinien sprawdzić, czy może korzystać z programu Rozwój małych gospodarstw.

Premia dla młodego rolnika jest wypłacana w ratach: pierwsza rata to 140 tys., druga 60 tys. zł.

No co można przeznaczyć pomoc?

Pieniądze z premii rolnik może przeznaczyć na zakup środków trwałych: nowych maszyn i urządzeń, sprzętu, w tym sprzętu komputerowego, pojazdów, inwestycje budowlane związane z budynkami wykorzystywanymi do działalności rolniczej, zakup gruntów rolnych, zwierząt do posiadanego podstawowego stada, zakup wartości niematerialnych i prawnych służących wsparciu wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 1 rok (między innymi programy komputerowe).

Wniosek o premię dla młodego rolnika można składać tylko elektronicznie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub poprzez PUE ARiMR.

Wsparcie jest realizowane z budżetu PS WPR 2023-2027.

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj