Jutro poznamy dokładne terminy

Jutro prezes ARiMR ma ogłosić dokładne terminy naborów wniosków na kolejne działania z PROW 2007-13. W przyszłym tygodniu zostanie też po raz pierwszy ogłoszony nabór wniosków na Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Nabory na te cztery działania ruszą w kwietniu br.”

Wstępny kalendarz przyjmowania wniosków przez Agencję został przedstawiony kilkanaście dni temu. Już wtedy jednak zastrzegano, że “od ogłoszonego harmonogramu będą możliwe niewielkie odstępstwa.” Wszystko jednak wskazuje na to, że dużych przesunięć w datach nie będzie.

Ogłoszenie terminu naborów, które nastąpi jutro będzie dotyczyło następujących działań: Modernizacja gospodarstw rolnych”, “Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” oraz “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Oficjalne ogłoszenia o terminach przyjmowania wniosków na wymienione działania ukażą się, zgodnie z prawem, w dzienniku ogólnopolskim oraz na stronie internetowej Agencji.

ARiMR uprzejmie prosi zainteresowanych otrzymaniem wsparcia o składanie wniosków we właściwych terminach i staranne wypełnienie wszystkich rubryk w formularzach. Agencja radzi także o poproszenie kogoś kto ma doświadczenie by przejrzał wniosek przed jego złożeniem.

Na razie ARiMR prosi o dokładne zapoznanie się z projektami dokumentów niezbędnych do otrzymania pomocy, które są dostępne na stronie internetowej Agencji i rozpoczęcie kompletowania niezbędnych załączników. Ponieważ jednak treść obecnie dostępnych dokumentów może nieznacznie różnić się od ostatecznego kształtu właściwych wniosków Agencja radzi na razie wstrzymać się z ich wypełnieniem i poczekać na oficjalne ogłoszenie terminów naborów, którym będzie towarzyszyło opublikowanie ostatecznej wersji dokumentów do wypełniania wraz z listą niezbędnych do nich załączników.

MS/Wrp.pl

N”