Jurgiel: podział środków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej niesprawiedliwy

Parlament Europejski kończy właśnie prace nad pakietem legislacyjnym dotyczącym reformy Wspólnej Polityki Rolnej. Wsparcie w ramach tej polityki będzie obejmowało: wsparcie dochodów, środki wsparcia rynku oraz środki na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Zdaniem Krzysztof Jurgiela, byłego ministra rolnictwa, a obecnie posła do Parlamentu Europejskiego proponowany podział środków prowadzi do utrzymania rażąco niesprawiedliwych różnic w wysokości dopłat dla rolników w poszczególnych krajach członkowskich i jest krzywdzący dla rolników w części krajów członkowskich – zwłaszcza tych nowych, także w Polsce.

Zdaniem Sejmu polskiego narusza to  zasadę niedyskryminacji obywateli UE ze względu na przynależność państwową (art. 18 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) oraz zakaz dyskryminacji między producentami wewnątrz Unii (art. 40 ust. 2 Traktatu).

– Przy ustalaniu WPR mogą być brane pod uwagę różnice między regionami rolniczymi, nie zaś różnice między państwami członkowskimi (art. 39 ust. 2 lit. a Traktatu). Powyższa dyskryminacja powoduje zagrożenie dla przyszłości rolnictwa w krajach członkowskich, w tym w Polsce – mówi Krzysztof Jurgiel.

Reforma Wspólnej Polityki Rolnej rozpoczęta w 2018 roku i nie została zakończona przez Parlament Europejski poprzedniej kadencji. Na tę reformę składają się trzy wnioski legislacyjne:

– wspólna polityka rolna – wsparcie na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie i finansowanych z EFRG i EFRROW

– finansowanie wspólnej polityki rolnej, zarządzanie nią i monitorowanie jej,

– wspólna polityka rolna – zmiana rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków i innych rozporządzeń.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności