Jubileusz na szczecińskiej uczelni – konferencja naukowa

Trwają obchody 60-lecia Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. W programie m.in. międzynarodowa konferencja naukowa.

Główne uroczystości jubileuszowe zaplanowano na 18 czerwca. Poprzedzone one będą konferencją naukową, która rozpocznie się o godz. 12.00 w sali plenarnej uczelni przy ul. Słowackiego 17. Organizatorzy przewidzieli referaty na temat wpływu rtęci na środowiskowe zagrożenia zdrowia ludzi i zwierząt (prof. dr hab. Elżbieta Kalisińska), roli zasobów genetycznych zwierząt w warunkach zrównoważonego rolnictwa (prof. dr hab. Jędrzej Krupiński), uwarunkowań rozwoju produkcji zwierzęcej w Polsce i na świecie (prof. dr hab. Jan Jankowski i prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk) oraz uwarunkowań rozwoju rolnictwa ekologicznego w zachodniej Ukrainie na tle doświadczeń Polski (prof. dr hab. Stakh O. Vovk).

Cieszymy się z naszych zagranicznych gości, bo współpraca z placówkami naukowymi, które reprezentują, owocuje w niezliczone możliwości kontaktów naszych studentów i pracowników. 60 lat istnienia wydziału to spore sukcesy. Nasi naukowcy opracowywali przecież nowe technologie żywienia bydła i trzody chlewnej oraz m.in. bardzo znany preparat Chitopan, do gojenia ubytków tkankowych. Pracowaliśmy i pracujemy nad polepszeniem stanu zdrowia zwierząt. Rolnictwo bardzo szybko ewoluuje i naszym celem są dalsze badania nad zastosowaniem udogodnień w praktyce – mówi  prof. dr hab. Jan Udała, dziekan Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt.   

Zaplanowaną na czwartek konferencję naukową poprzedziła sesja młodych naukowców zorganizowana w środę. W spotkaniu wzięli udział profesorowie z zaprzyjaźnionych uczelni: Barry Lambert – Terleton State Uniwersyty (USA), prof. Peter Balogh – Uniwersytet Debreczyn (Węgry) i prof. Jean-Marc Lobaccaro – Uniwersytet Blaise Pascal (Francja).  

Przy okazji jubileuszu młodzi szczecińscy naukowcy mieli okazję zaprezentować swoje osiągnięcia.

– Ten jubileusz to nasze święto. Jestem związana z tą uczelnią od studiów inżynierskich. Bardzo interesowała mnie genetyka i dlatego zdecydowałam się na studia doktoranckie. Obecnie prowadzę badania skupiające się na genach odpowiedzialnych za odporność choroby gruczołu mlekowego, czyli Mastitis, które występuje u krów mlecznych. Chciałbym zidentyfikować geny odpowiedzialne za tę chorobę i wdrożyć je metodą aplikacyjną –  mówi Kaja Prüffer, doktorantka ZUT z Katedry Genetyki i Hodowli Zwierząt.

Marcin Nieradka

18.06.2015 – konferencja naukowa (ul. Słowackiego 17)
 
900   – 1000  – Rejestracja Uczestników
1030 – 1130  – Uroczystości jubileuszowe
                – otwarcie uroczystości
                – występ Chóru Kameralnego ZUT w Szczecinie pod dyrekcją profesor – Iwony Wiśniewskiej-Salamon
                – wystąpienie JM Rektora ZUT prof. dr hab. Włodzimierza Kiernożyckiego
                – wykład „Wydział – historia i dokonania” – dziekan prof. dr hab. Jan Udała
                – odznaczenia medalem JM Rektora ZUT w Szczecinie
                – wystąpienia okolicznościowe
1130  – 12 00 – przerwa kawowa i zwiedzanie wystawy „W siodle do niepodległości”
1200  – 1330 – referaty plenarne:
                  – prof. dr hab. Elżbieta Kalisińska „Rtęć a środowiskowe zagrożenia zdrowia ludzi i zwierząt”
                  – prof. dr hab. Jędrzej Krupiński, dr h.c.,  prof. dr hab. Eugeniusz  Herbut „Rola ochrony zasobów genetycznych zwierząt w warunkach zrównoważonego rolnictwa”
                  – prof. dr hab. Jan Jankowski, dr h.c., prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk, dr h.c. „Uwarunkowania rozwoju produkcji zwierzęcej w Polsce i na świecie”
                  – prof. dr hab. Stakh O. Vovk – Uwarunkowania rozwoju rolnictwa ekologicznego w Zachodniej Ukrainie na tle doświadczeń Polski
1330 – 1400 – prezentacja firm współpracujących z Wydziałem i sponsorów konferencji
1400  – 14 15 – podsumowanie i zakończenie konferencji