Jubileusz Batalionów Chłopskich

W dniu 10 listopada w gościnnych progach Centrum Wystawowo-Szkoleniowego w Sielinku odbyło się spotkanie kombatantów Batalionów Chłopskich. Okazją do spotkania była 70. rocznica powstania tej organizacji.

Wywodzi się ona z organizacji młodzieżowej Wici”. Większość członków BCh to byli członkowie tej właśnie organizacji. Na spotkanie przybyli m.in. Tomasz Malinowski – Prezes BCh Okręgu Poznań i Wiceprezes – Eugeniusz Pacia, którzy przedstawili historię BCh, podkreślając rolę, jaką odegrały w walce o niepodległość. Będąc drugim po Armii Krajowej ważnym członem Polskiego Państwa Podziemnego, Bataliony Chłopskie prowadziły przede wszystkim działalność bojową, ale też i patriotyczną, kulturalną, czy szkoleniową.
W Wielkopolsce główną metodą walki był sabotaż gospodarczy. BCh prowadziły tajne szkolenia wojskowe, kolportaż wydawanych gazetek, nasłuch radiowy. Nie było tu jednak możliwości organizowania oddziałów partyzanckich.
Odziały BCh obejmowały swym zasięgiem obszar całego kraju. W niektórych rejonach dziania były bardziej intensywne, w innych mniej. Jednak młodzi wtedy ludzie walczyli o to, aby można było spokojnie żyć, uczyć się i pracować w wolnej i niepodległej Polsce. Jak podkreślił Prezes Malinowski – nie baliśmy się zginąć, baliśmy się tego, że gdy dostaniemy się w niemieckie ręce, nie wytrzymamy tortur i wydamy naszych kolegów. Dziś to już osoby w bardzo podeszłym wieku i niewielu ich jest wśród nas. Jednak pamięć o tamtym smutnym i bardzo trudnym czasie pozostała bardzo żywa. Dzisiaj wielu młodym ludziom bardzo trudno jest zrozumieć tamte realia, walkę o polskość i szeroko rozumiane oddanie dla Polski. Dzisiaj wielu, zwłaszcza młodych ludzi, nie rozumie znaczenia słowa “patriotyzm”.